بيش از 11 هزار دانش آموز استان در سال تحصيلي آينده در پايه دهم تحصيل خواهند كرد

بيش از 11 هزار دانش آموز استان در سال تحصيلي آينده در پايه دهم تحصيل خواهند كرد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خراسان جنوبي، عباس لامعي با بيان اين كه پايه دهم در دوره متوسطه دوم به منظور استقرار كامل نظام جديد آموزشي در مدارس استان مستقر خواهد شد اظهار كرد : هدايت تحصيلي براي دانش‌ آموزان پايه دهم متوسطه و استقرار اين پايه يك اقدام مهم و مؤثر براي آموزش و پرورش استان است.

مديركل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبي ، با بيان اين مطلب كه برنامه‌هاي آموزش و پرورش در استان براساس سند تحول بنيادين تنظيم شده و در حال تطبيق با شعار سال است، تصريح كرد : تعداد 800 نفر از معلمين وظيفه آموزش به 11 هزار و 43 دانش آموز پايه دهم استان را در 555 كلاس برعهده خواهند داشت.

وي، مهم ترين و اساسي ترين رويكرد استان در سال تحصيلي 96 – 95 را استقرار پايه دهم با توجه به درس‌هاي جديد اين پايه دانست و تصريح كرد: آماده‌سازي معلمان و مديران مدارس براي تدريس دروس كلاس دهم، همگام با دستورالعمل هاي وزارتخانه، يكي ديگر از برنامه هاي آموزش و پرورش استان به شمار مي رود.

لامعي، بر فعال تر شدن انجمن هاي اوليا و مربيان در مدارس تأكيد كرد و افزود: لازمه استقرار پايه دهم و اجراي موفق هدايت تحصيلي،مساعدت و همكاري اولياي دانش‌آموزان و مشاوران حاضر در مدارس است.

وي با بيان اين كه حفظ شاخصه‌هاي رشد متوازن تحصيلي مهم ترين دغدغه آموزش و پرورش در استان است، ياد آور شد: به دليل بيشتر شدن ملاك‌هاي رشته‌هاي تحصيلي هدايت تحصيلي امسال پيچيده‌تر شده و اين همكاري بيشتر معلمان را در مدارس مي‌طلبد.

بيش از 11 هزار دانش آموز استان در سال تحصيلي آينده در پايه دهم تحصيل خواهند كرد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خراسان جنوبي، عباس لامعي با بيان اين كه پايه دهم در دوره متوسطه دوم به منظور استقرار كامل نظام جديد آموزشي در مدارس استان مستقر خواهد شد اظهار كرد : هدايت تحصيلي براي دانش‌ آموزان پايه دهم متوسطه و استقرار اين پايه يك اقدام مهم و مؤثر براي آموزش و پرورش استان است.

مديركل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبي ، با بيان اين مطلب كه برنامه‌هاي آموزش و پرورش در استان براساس سند تحول بنيادين تنظيم شده و در حال تطبيق با شعار سال است، تصريح كرد : تعداد 800 نفر از معلمين وظيفه آموزش به 11 هزار و 43 دانش آموز پايه دهم استان را در 555 كلاس برعهده خواهند داشت.

وي، مهم ترين و اساسي ترين رويكرد استان در سال تحصيلي 96 – 95 را استقرار پايه دهم با توجه به درس‌هاي جديد اين پايه دانست و تصريح كرد: آماده‌سازي معلمان و مديران مدارس براي تدريس دروس كلاس دهم، همگام با دستورالعمل هاي وزارتخانه، يكي ديگر از برنامه هاي آموزش و پرورش استان به شمار مي رود.

لامعي، بر فعال تر شدن انجمن هاي اوليا و مربيان در مدارس تأكيد كرد و افزود: لازمه استقرار پايه دهم و اجراي موفق هدايت تحصيلي،مساعدت و همكاري اولياي دانش‌آموزان و مشاوران حاضر در مدارس است.

وي با بيان اين كه حفظ شاخصه‌هاي رشد متوازن تحصيلي مهم ترين دغدغه آموزش و پرورش در استان است، ياد آور شد: به دليل بيشتر شدن ملاك‌هاي رشته‌هاي تحصيلي هدايت تحصيلي امسال پيچيده‌تر شده و اين همكاري بيشتر معلمان را در مدارس مي‌طلبد.

بيش از 11 هزار دانش آموز استان در سال تحصيلي آينده در پايه دهم تحصيل خواهند كرد

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author