برگزاري گردهمايي دو روزه روساي ادارات اطلاع رساني و روابط عمومي سراسر كشور

برگزاري گردهمايي دو روزه روساي ادارات اطلاع رساني و روابط عمومي سراسر كشور

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومي گردهمايي سالانه روساي ادارات اطلاع رساني و روابط عمومي 25 و 26 ارديبهشت ماه در شهر مقدس مشهد برگزار مي شود.

براين اساس ؛ تشكيل كارگروه هاي رسانه ، فرهنگي و تبليغات و برنامه ريزي مخاطب پژوهي و همچنين تبيين برنامه هاي مركز اطلاع رساني و روابط عمومي بخشي از برنامه هاي گردهمايي دو روزه است.       

برگزاري گردهمايي دو روزه روساي ادارات اطلاع رساني و روابط عمومي سراسر كشور

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومي گردهمايي سالانه روساي ادارات اطلاع رساني و روابط عمومي 25 و 26 ارديبهشت ماه در شهر مقدس مشهد برگزار مي شود.

براين اساس ؛ تشكيل كارگروه هاي رسانه ، فرهنگي و تبليغات و برنامه ريزي مخاطب پژوهي و همچنين تبيين برنامه هاي مركز اطلاع رساني و روابط عمومي بخشي از برنامه هاي گردهمايي دو روزه است.       

برگزاري گردهمايي دو روزه روساي ادارات اطلاع رساني و روابط عمومي سراسر كشور

خرید بک لینک

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author