برگزاري مرحله دوم « آزمون های پیشرفت تحصیلی» مدارس سمپاد با حضور 94 هزار دانش آموز

برگزاري مرحله دوم « آزمون های پیشرفت تحصیلی» مدارس سمپاد با حضور 94 هزار دانش آموز

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان، حسين شجاعي با بيان اين كه مرحلۀ دوم “آزمون پیشرفت تحصیلی” مدارس استعدادهای درخشان با هدف ارزیابی از میزان اثربخش بودن فرآیند آموزش به صورت هماهنگ و کشوری روز گذشته برگزار شد، اظهاركرد : مرحلۀ دوم “آزمون پیشرفت تحصیلی” در پایه‌های هفتم، هشتم و نهم دورۀ اوّل متوسطه و همچنین پایه‌های دوّم رشته‌های علوم تجربی، ریاضی و فیزیک و علوم انسانی، برگزار شد.

رئيس مركز ملي پرورش استعداد هاي درخشان و دانش پژوهان جوان با بيان اين كه 94 هزار دانش آموز در مرحلۀ دوم “آزمون پیشرفت تحصیلی” مدارس استعدادهای درخشان شركت داشته اند، تصريح كرد: سؤالات این مرحله با بهره‌گيري از نظرات دبيران مجرّب استان‌هاي مختلف به صورت چهارگزينه‌اي و از محتواي كتاب‌هاي درسي رسمي و كتب تكميلي ( در دوره اول ) طرّاحی شده است.

وي خاطرنشان كرد :  تصحيح پاسخ‌نامه‌ها و همچنين تجزيه و تحليل نتايج آزمون در سطوح مدرسه اي، منطقه اي، استاني وكشوري به منظور استفاده از نتايج آن دربرنامه‌ريزي هاي سال تحصيلي جاری و سال  96-1395  به صورت متمركز در مركز ملّي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش‌پژوهان جوان انجام خواهد شد.

شجاعي افزود : نتایج آزمون و كارنامه‌هاي دانش آموزان نیز بزودي جهت اعلام به مدارس و دانش آموزان  از طريق سامانۀ سناد در اختیار دانش آموزان وبرنامه‌ريزان  قرار خواهد گرفت .

برگزاري مرحله دوم « آزمون های پیشرفت تحصیلی» مدارس سمپاد با حضور 94 هزار دانش آموز

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان، حسين شجاعي با بيان اين كه مرحلۀ دوم “آزمون پیشرفت تحصیلی” مدارس استعدادهای درخشان با هدف ارزیابی از میزان اثربخش بودن فرآیند آموزش به صورت هماهنگ و کشوری روز گذشته برگزار شد، اظهاركرد : مرحلۀ دوم “آزمون پیشرفت تحصیلی” در پایه‌های هفتم، هشتم و نهم دورۀ اوّل متوسطه و همچنین پایه‌های دوّم رشته‌های علوم تجربی، ریاضی و فیزیک و علوم انسانی، برگزار شد.

رئيس مركز ملي پرورش استعداد هاي درخشان و دانش پژوهان جوان با بيان اين كه 94 هزار دانش آموز در مرحلۀ دوم “آزمون پیشرفت تحصیلی” مدارس استعدادهای درخشان شركت داشته اند، تصريح كرد: سؤالات این مرحله با بهره‌گيري از نظرات دبيران مجرّب استان‌هاي مختلف به صورت چهارگزينه‌اي و از محتواي كتاب‌هاي درسي رسمي و كتب تكميلي ( در دوره اول ) طرّاحی شده است.

وي خاطرنشان كرد :  تصحيح پاسخ‌نامه‌ها و همچنين تجزيه و تحليل نتايج آزمون در سطوح مدرسه اي، منطقه اي، استاني وكشوري به منظور استفاده از نتايج آن دربرنامه‌ريزي هاي سال تحصيلي جاری و سال  96-1395  به صورت متمركز در مركز ملّي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش‌پژوهان جوان انجام خواهد شد.

شجاعي افزود : نتایج آزمون و كارنامه‌هاي دانش آموزان نیز بزودي جهت اعلام به مدارس و دانش آموزان  از طريق سامانۀ سناد در اختیار دانش آموزان وبرنامه‌ريزان  قرار خواهد گرفت .

برگزاري مرحله دوم « آزمون های پیشرفت تحصیلی» مدارس سمپاد با حضور 94 هزار دانش آموز

آپدیت آنلاین نود 32

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author