برگزاري اختتامیه بخش کشوری پنجمین دوره جشنواره نوجوان سالم در استان اصفهان

برگزاري اختتامیه بخش کشوری پنجمین دوره جشنواره نوجوان سالم در استان اصفهان

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ، اختتامیه بخش کشوری پنجمین دوره جشنواره نوجوان سالم ، 15 شهریور ماه در شهر اصفهان برگزار می گردد.

نادر منصورکیایی ، مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی ، با اعلام این خبر افزود: جشنواره نوجوان سالم ، هر ساله با هدف ترویج شیوه های زندگی سالم و پیشگیری از رفتارهای پرخطر و دانش آموزان ، والدین و همکاران فرهنگی آثار خود را در دو محور خلاقیت های دانش آموزی و ابتکارات مدرسه ای ، و در موضوعات پیشگیری از دخانیات ، پیشگیری از مصرف مواد و پیشگیری از خشونت ، در قالب هایی چون مقاله ، عکس ، فیلم کوتاه ، روزنامه دیواری و نقاشی ارائه کرده و ضمن رقابت ، در این فعالیت بزرگ فرهنگی برای ترویج پیام های جشنواره در زمینه خود-مراقبتی و پیشگیری از رفتارهای پرخطر و بویژه اعتیاد ، مشارکت می کنند.

وی  با اعلام این که در پنجمین دوره جشنواره نوجوان سالم در سال تحصیلی 95-1394 ، جشنواره از دوره متوسطه به تمامی دوره های تحصیلی تسری پیدا کرد ، افزود :  تعداد رشته های جشنواره ، از 3 رشته در دوره اول به 11 رشته در دوره پنجم افزایش یافته است و بخش های جشنواره از بخش دانش آموزی به دو بخش خلاقیت های دانش آموزی و ابتکارات و تجارب مدرسه ای ( ویژه معلمان و همکاران فرهنگی ) گسترش یافته وتعداد آثار رسیده به پنجمین دوره جشنواره ، در مقایسه با دوره اول ، نزدیک به 100 برابر  افزایش داشته است.

مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی گفت : اکنون سطح جشنواره ، از سطح ملی در دوره اول برگزاری جشنواره ، به سطح ملی – استانی تسری یافته است ، بطوری که اکنون علاوه بر اختتامیه کشوری ، 32 اختتامیه استانی در سطح ادارات کل آموزش و پرورش برگزار می شود و همچنین در سال های گذشته ، در حدود 30 درصد از مناطق آموزش و پرورش کشور نیز اختتامیه شهرستانی جشنواره را برگزار نموده اند.

نادر منصورکیایی افزود: در مراسم اختتامیه بخش کشوری پنجمین دوره جشنواره نوجوان سالم ، علاوه بر تقدیر از دانش آموزان و همکاران فرهنگی برگزیده ، از راهنمای آموزش پیشگیری در کلاس درس و نیز نقشه راه همیاران پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس ، رونمایی خواهد شد.

برگزاري اختتامیه بخش کشوری پنجمین دوره جشنواره نوجوان سالم در استان اصفهان

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ، اختتامیه بخش کشوری پنجمین دوره جشنواره نوجوان سالم ، 15 شهریور ماه در شهر اصفهان برگزار می گردد.

نادر منصورکیایی ، مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی ، با اعلام این خبر افزود: جشنواره نوجوان سالم ، هر ساله با هدف ترویج شیوه های زندگی سالم و پیشگیری از رفتارهای پرخطر و دانش آموزان ، والدین و همکاران فرهنگی آثار خود را در دو محور خلاقیت های دانش آموزی و ابتکارات مدرسه ای ، و در موضوعات پیشگیری از دخانیات ، پیشگیری از مصرف مواد و پیشگیری از خشونت ، در قالب هایی چون مقاله ، عکس ، فیلم کوتاه ، روزنامه دیواری و نقاشی ارائه کرده و ضمن رقابت ، در این فعالیت بزرگ فرهنگی برای ترویج پیام های جشنواره در زمینه خود-مراقبتی و پیشگیری از رفتارهای پرخطر و بویژه اعتیاد ، مشارکت می کنند.

وی  با اعلام این که در پنجمین دوره جشنواره نوجوان سالم در سال تحصیلی 95-1394 ، جشنواره از دوره متوسطه به تمامی دوره های تحصیلی تسری پیدا کرد ، افزود :  تعداد رشته های جشنواره ، از 3 رشته در دوره اول به 11 رشته در دوره پنجم افزایش یافته است و بخش های جشنواره از بخش دانش آموزی به دو بخش خلاقیت های دانش آموزی و ابتکارات و تجارب مدرسه ای ( ویژه معلمان و همکاران فرهنگی ) گسترش یافته وتعداد آثار رسیده به پنجمین دوره جشنواره ، در مقایسه با دوره اول ، نزدیک به 100 برابر  افزایش داشته است.

مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی گفت : اکنون سطح جشنواره ، از سطح ملی در دوره اول برگزاری جشنواره ، به سطح ملی – استانی تسری یافته است ، بطوری که اکنون علاوه بر اختتامیه کشوری ، 32 اختتامیه استانی در سطح ادارات کل آموزش و پرورش برگزار می شود و همچنین در سال های گذشته ، در حدود 30 درصد از مناطق آموزش و پرورش کشور نیز اختتامیه شهرستانی جشنواره را برگزار نموده اند.

نادر منصورکیایی افزود: در مراسم اختتامیه بخش کشوری پنجمین دوره جشنواره نوجوان سالم ، علاوه بر تقدیر از دانش آموزان و همکاران فرهنگی برگزیده ، از راهنمای آموزش پیشگیری در کلاس درس و نیز نقشه راه همیاران پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس ، رونمایی خواهد شد.

برگزاري اختتامیه بخش کشوری پنجمین دوره جشنواره نوجوان سالم در استان اصفهان

ورزشی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author