برنامه ريزي براي اوقات فراغت دانش آموزان يك رسالت ملي و اجتماعي است

برنامه ريزي براي اوقات فراغت دانش آموزان يك رسالت ملي و اجتماعي است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان قم  ، سید مهدی صادقی در دومین جلسه شورای آموزش و پرورش استان که درسالن جلسات  امام جواد (ع) استانداری برگزارشد گفت : دانش آموزان در سنین نوجوانی و جوانی آمادگی پذیرش هرنوع فکر و اندیشه ای رادارند، از این رو باید برنامه های خوب و مفید برای اوقات فراغت آنها تمهید شود تا از آسیب هایی که در انتظار آنهاست، مصون بمانند.

وی با بیان اینکه مباحث مرتبط با دانش آموزان به ویژه بحث اوقات فراغت آنها بسیار حساس و با اهمیت است، اظهار داشت: اگر برنامه ریزی درست و مناسب برای اوقات فراغت دانش آموزان انجام نشود، با پایان یافتن سال تحصیلی آسیب های بسیاری در میان خانواده ها پدید می آید.

استاندار قم با اشاره به آمارهای پیدا و پنهان آسیب های اجتماعی که جای نگرانی بسیاری دارد، خاطرنشان کرد: فضای ذهنی دانش آموزان قابلیت جذب بسیاری دارد و اگر نتوانیم آن را به خوبی کنترل کرده و جهت دهی درستی برای آن داشته باشیم، ممکن است فاجعه آفرین باشد.

 وی بر ضرورت هم افزایی و همگرایی نهادها و دستگاههای اجرایی استان برای هماهنگی و برنامه ریزی اوقات فراغت تاکید کرد و گفت: باید با مشارکت، همدلی و هماهنگی همه دستگاهها، برنامه های هدفمند در جهت برطرف کردن نیاز علمی، فکری و فرهنگی دانش آموزان تبیین و جمعیت بیشتری از دانش آموزان را تحت پوشش قرار دهند.

صادقی همچنین لزوم فرهنگ سازی و آگاهی بخشی اجتماعی از سوی رسانه ملی را مورد توجه قرار داد و گفت: هزینه برای اوقات فراغت دانش آموزان در واقع یک سرمایه گذاری برای تاثیرگذاری در نسل آینده کشور است و وظیفه همه ماست که در این عرصه حضور جدی داشته باشیم.

وی در پایان تصریح کرد: بزرگداشت مقام معلمان باید به صورت مستمر صورت پذیرد تا این احساس در معلمان شکل بگیرد که جامعه قدردان تلاش های آنها برای تربیت فرزندان این مرز و بوم است و این قدردانی معنوی بخشی از کمبودهای مادی را جبران کند

دومین جلسه شورای آموزش و پرورش استان قم با حضور جمعی از مدیران و روسای دستگاههای اجرایی در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد

برنامه ريزي براي اوقات فراغت دانش آموزان يك رسالت ملي و اجتماعي است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان قم  ، سید مهدی صادقی در دومین جلسه شورای آموزش و پرورش استان که درسالن جلسات  امام جواد (ع) استانداری برگزارشد گفت : دانش آموزان در سنین نوجوانی و جوانی آمادگی پذیرش هرنوع فکر و اندیشه ای رادارند، از این رو باید برنامه های خوب و مفید برای اوقات فراغت آنها تمهید شود تا از آسیب هایی که در انتظار آنهاست، مصون بمانند.

وی با بیان اینکه مباحث مرتبط با دانش آموزان به ویژه بحث اوقات فراغت آنها بسیار حساس و با اهمیت است، اظهار داشت: اگر برنامه ریزی درست و مناسب برای اوقات فراغت دانش آموزان انجام نشود، با پایان یافتن سال تحصیلی آسیب های بسیاری در میان خانواده ها پدید می آید.

استاندار قم با اشاره به آمارهای پیدا و پنهان آسیب های اجتماعی که جای نگرانی بسیاری دارد، خاطرنشان کرد: فضای ذهنی دانش آموزان قابلیت جذب بسیاری دارد و اگر نتوانیم آن را به خوبی کنترل کرده و جهت دهی درستی برای آن داشته باشیم، ممکن است فاجعه آفرین باشد.

 وی بر ضرورت هم افزایی و همگرایی نهادها و دستگاههای اجرایی استان برای هماهنگی و برنامه ریزی اوقات فراغت تاکید کرد و گفت: باید با مشارکت، همدلی و هماهنگی همه دستگاهها، برنامه های هدفمند در جهت برطرف کردن نیاز علمی، فکری و فرهنگی دانش آموزان تبیین و جمعیت بیشتری از دانش آموزان را تحت پوشش قرار دهند.

صادقی همچنین لزوم فرهنگ سازی و آگاهی بخشی اجتماعی از سوی رسانه ملی را مورد توجه قرار داد و گفت: هزینه برای اوقات فراغت دانش آموزان در واقع یک سرمایه گذاری برای تاثیرگذاری در نسل آینده کشور است و وظیفه همه ماست که در این عرصه حضور جدی داشته باشیم.

وی در پایان تصریح کرد: بزرگداشت مقام معلمان باید به صورت مستمر صورت پذیرد تا این احساس در معلمان شکل بگیرد که جامعه قدردان تلاش های آنها برای تربیت فرزندان این مرز و بوم است و این قدردانی معنوی بخشی از کمبودهای مادی را جبران کند

دومین جلسه شورای آموزش و پرورش استان قم با حضور جمعی از مدیران و روسای دستگاههای اجرایی در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد

برنامه ريزي براي اوقات فراغت دانش آموزان يك رسالت ملي و اجتماعي است

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author