باید بر قیمت‌گذاری‌ها نظارت شود

باید بر قیمت‌گذاری‌ها نظارت شود
یکی از مراجع تقلید گفت: لازم است تلاش شود، نرخ‌ها بالا نباشد و نظارت بر قیمت‌ها صورت گیرد، اگر اینگونه نباشد هر کس هر طور می‌خواهد به تعیین قیمت می‌پردازد.

باید بر قیمت‌گذاری‌ها نظارت شود

یکی از مراجع تقلید گفت: لازم است تلاش شود، نرخ‌ها بالا نباشد و نظارت بر قیمت‌ها صورت گیرد، اگر اینگونه نباشد هر کس هر طور می‌خواهد به تعیین قیمت می‌پردازد.
باید بر قیمت‌گذاری‌ها نظارت شود

موسیقی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author