بازديد قائم مقام وزير آموزش و پرورش از مراحل ساخت مجتمع آموزشي در تاجيكستان

بازديد قائم مقام وزير آموزش و پرورش از مراحل ساخت مجتمع آموزشي در تاجيكستان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور،‌ خليل الله بابالو با اشاره به تفاهم نامه ميان وزارت آموزش و پرورش ايران و وزارت علوم ومعارف تاجيكستان اظهاركرد : تاجيك ها به زبان فارسي صحبت مي كنند و روسي مي نويسند يعني زبان نوشتاري آنها سريليك است بنابراين مدرسه رودكي باهدف توسعه زبان فارسي در شهر دوشنبه احداث مي شود.

رئيس مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور با بيان اين كه در سال 84 كشورتاجيكستان سه هكتار زمين به ايران هديه داد تا درآنجا مجتمع بين المللي ايراني تاجيكي بسازيم ، تصريح كرد : اين مدرسه با ظرفيت 700 دانش آموز ساخته شده است كه يكي از ساختمان ها به مقطع ابتدايي و دو ساختمان ديگر به مقطع متوسطه اول ودوم اختصاص داده شده است.

وي خاطرنشان كرد : در مجتمع آموزشي رودكي تاجيكستان كتابخانه ، ‌سايت كامپيوتر و زمين هاي ورزشي بر اساس استانداردهاي آموزشي بين المللي در نظر گرفته شده است.

گفتني است؛ رئيس مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور وزارت آموزش و پرورش در اين سفر از مجتمع امام جعفر صادق (ع ) نيز بازديد به عمل آورد.

بازديد قائم مقام وزير آموزش و پرورش از مراحل ساخت مجتمع آموزشي در تاجيكستان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور،‌ خليل الله بابالو با اشاره به تفاهم نامه ميان وزارت آموزش و پرورش ايران و وزارت علوم ومعارف تاجيكستان اظهاركرد : تاجيك ها به زبان فارسي صحبت مي كنند و روسي مي نويسند يعني زبان نوشتاري آنها سريليك است بنابراين مدرسه رودكي باهدف توسعه زبان فارسي در شهر دوشنبه احداث مي شود.

رئيس مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور با بيان اين كه در سال 84 كشورتاجيكستان سه هكتار زمين به ايران هديه داد تا درآنجا مجتمع بين المللي ايراني تاجيكي بسازيم ، تصريح كرد : اين مدرسه با ظرفيت 700 دانش آموز ساخته شده است كه يكي از ساختمان ها به مقطع ابتدايي و دو ساختمان ديگر به مقطع متوسطه اول ودوم اختصاص داده شده است.

وي خاطرنشان كرد : در مجتمع آموزشي رودكي تاجيكستان كتابخانه ، ‌سايت كامپيوتر و زمين هاي ورزشي بر اساس استانداردهاي آموزشي بين المللي در نظر گرفته شده است.

گفتني است؛ رئيس مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور وزارت آموزش و پرورش در اين سفر از مجتمع امام جعفر صادق (ع ) نيز بازديد به عمل آورد.

بازديد قائم مقام وزير آموزش و پرورش از مراحل ساخت مجتمع آموزشي در تاجيكستان

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author