ایجاد زمینه های همکاری حوزه علمیه و آموزش وپرورش در تعیین الگوی تربیت اسلامی

ایجاد زمینه های همکاری حوزه علمیه و آموزش وپرورش در تعیین الگوی تربیت اسلامی

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی ، مرضیه گرد در گردهمایی مدیران استانی حوزه علمیه قم  برگزار گردید اظهار كرد : هم اکنون دغدغه مشترک و اصلی حوزه علمیه  و وزارت آموزش وپرورش بحث تربیت دانش آموزان مومن ، متدین و پای بند به نظام است که امیدواریم با انعقاد تفاهم نامه همکاری بین حوزه علمیه و سازمان مدارس غیر دولتی از ظرفیت موثر حوزه علمیه در بخشهای مختلف  فرهنگی بتوانیم گام موثری دربالا بردن سطح کیفیت پرورشی مدارس اعم از دولتی و غیر دولتی   برداریم .

وی ضمن اشاره به راههای متعدد مشارکت در آموزش وپرورش برای مردم ، دستگاه های غیردولتی ، صاحبان صنایع ، خیرین و حتی علما  در امر مدرسه سازی و مدرسه داری افزود : زمینه های همکاری زیادی  در حوزه مشاوره های دینی ، آموزش اولیا و مربیان و تولید محتوی برای  سبک زندگی ایرانی اسلامی وجود دارد که  این امر حمایت و همکاری بیشتر دفتر توسعه هماهنگی حوزه علمیه و وزارت آموزش و پرورش را می طلبد .

وي تصریح کرد:  با توجه به فضای مناسب آموزش وپرورش برای حضور و همکاری بیشتر  خواهران طلاب حوزه علمیه در مدارس غیر دولتی  امیدواریم  علاوه بر بهره مندی از  اقدامات تربیتی آنان درقالب مشاوره های دینی  و کمک های تربیتی و … در این مدارس در جهت مرتفع کردن بخشی از مشکلات تربیتی آموزش وپرورش هم بتوانیم اقدام مطلوبی  انجام دهیم .

گرد با اشاره به مشکلات متعدد تحصیلی دانش آموزان مناطق مرزی ، دورافتاده و محروم   و در راستای کمک به ایجاد عدالت آموزشی برای این دانش آموزان  اظهار کرد : طی دو سال گذشته  ما با اجرای دو طرح «بسته حمایتی» و «خرید خدمات آموزشی» توانستیم تعداد زیادی از دانش آموزان محرومی که به علت بعد مسافت ، کمبود فضای آموزشی و همچنین کمبود معلم  زن در  مدارس دولتی بخصوص  دانش آموزان دختری که بخاطر تعصبات قومی و مذهبی اولیاءشان   از سیستم آموزشی خارج شده بودند را در مدارس غیر دولتی و با شرایط مناسب تحصیلی و بدون پرداخت  شهریه  به ادامه تحصیل ترغیب کنیم.

وی با پیشنهاد تاسیس و اداره مدارس معارف اسلامی و مدارس وابسته تحت نظارت حوزه علمیه افزود : خوشبختانه در طرح خرید خدمات آموزشی ما توانستیم ازظرفیت مدارس وابسته  به حوزه  علمیه درقسمتهای مختلف وبخصوص در همین استان قم بهره مند شویم که امیدواریم با اشاعه  این مدارس بتوانیم  برای توسعه  مدارس معارف اسلامی گام برداریم .

رئیس سازمان مدارس غیردولتی گفت : درراستای  بالا بردن کیفیت  پرورشی مدارس غیر دولتی وبا استقبال شورای هماهنگی موسسان کشوری  در حال برنامه ریزی برای اجرایی کردن بحث نماز جماعت در مدارس غیر دولتی با حضور افراد روحانی معرفی شده از سوی حوزه علمیه هستیم. که امیدواریم با انعقاد تفاهم نامه با حوزه علمیه و اجرایی کردن هر چه سریعتر آن بتوانیم خدمتی به نظام تعلیم وتربیت کشور داشته باشیم .

ایجاد زمینه های همکاری حوزه علمیه و آموزش وپرورش در تعیین الگوی تربیت اسلامی

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی ، مرضیه گرد در گردهمایی مدیران استانی حوزه علمیه قم  برگزار گردید اظهار كرد : هم اکنون دغدغه مشترک و اصلی حوزه علمیه  و وزارت آموزش وپرورش بحث تربیت دانش آموزان مومن ، متدین و پای بند به نظام است که امیدواریم با انعقاد تفاهم نامه همکاری بین حوزه علمیه و سازمان مدارس غیر دولتی از ظرفیت موثر حوزه علمیه در بخشهای مختلف  فرهنگی بتوانیم گام موثری دربالا بردن سطح کیفیت پرورشی مدارس اعم از دولتی و غیر دولتی   برداریم .

وی ضمن اشاره به راههای متعدد مشارکت در آموزش وپرورش برای مردم ، دستگاه های غیردولتی ، صاحبان صنایع ، خیرین و حتی علما  در امر مدرسه سازی و مدرسه داری افزود : زمینه های همکاری زیادی  در حوزه مشاوره های دینی ، آموزش اولیا و مربیان و تولید محتوی برای  سبک زندگی ایرانی اسلامی وجود دارد که  این امر حمایت و همکاری بیشتر دفتر توسعه هماهنگی حوزه علمیه و وزارت آموزش و پرورش را می طلبد .

وي تصریح کرد:  با توجه به فضای مناسب آموزش وپرورش برای حضور و همکاری بیشتر  خواهران طلاب حوزه علمیه در مدارس غیر دولتی  امیدواریم  علاوه بر بهره مندی از  اقدامات تربیتی آنان درقالب مشاوره های دینی  و کمک های تربیتی و … در این مدارس در جهت مرتفع کردن بخشی از مشکلات تربیتی آموزش وپرورش هم بتوانیم اقدام مطلوبی  انجام دهیم .

گرد با اشاره به مشکلات متعدد تحصیلی دانش آموزان مناطق مرزی ، دورافتاده و محروم   و در راستای کمک به ایجاد عدالت آموزشی برای این دانش آموزان  اظهار کرد : طی دو سال گذشته  ما با اجرای دو طرح «بسته حمایتی» و «خرید خدمات آموزشی» توانستیم تعداد زیادی از دانش آموزان محرومی که به علت بعد مسافت ، کمبود فضای آموزشی و همچنین کمبود معلم  زن در  مدارس دولتی بخصوص  دانش آموزان دختری که بخاطر تعصبات قومی و مذهبی اولیاءشان   از سیستم آموزشی خارج شده بودند را در مدارس غیر دولتی و با شرایط مناسب تحصیلی و بدون پرداخت  شهریه  به ادامه تحصیل ترغیب کنیم.

وی با پیشنهاد تاسیس و اداره مدارس معارف اسلامی و مدارس وابسته تحت نظارت حوزه علمیه افزود : خوشبختانه در طرح خرید خدمات آموزشی ما توانستیم ازظرفیت مدارس وابسته  به حوزه  علمیه درقسمتهای مختلف وبخصوص در همین استان قم بهره مند شویم که امیدواریم با اشاعه  این مدارس بتوانیم  برای توسعه  مدارس معارف اسلامی گام برداریم .

رئیس سازمان مدارس غیردولتی گفت : درراستای  بالا بردن کیفیت  پرورشی مدارس غیر دولتی وبا استقبال شورای هماهنگی موسسان کشوری  در حال برنامه ریزی برای اجرایی کردن بحث نماز جماعت در مدارس غیر دولتی با حضور افراد روحانی معرفی شده از سوی حوزه علمیه هستیم. که امیدواریم با انعقاد تفاهم نامه با حوزه علمیه و اجرایی کردن هر چه سریعتر آن بتوانیم خدمتی به نظام تعلیم وتربیت کشور داشته باشیم .

ایجاد زمینه های همکاری حوزه علمیه و آموزش وپرورش در تعیین الگوی تربیت اسلامی

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author