اگر «پرورش» درست شود «آموزش» شكل مي‌‌گيرد

اگر «پرورش» درست شود «آموزش» شكل مي‌‌گيرد

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، صبح امروز فخرالدين احمدي دانش‌ آشتياني در سومين همايش «ديده بيدار» كه باحضور فرماندهان پايگاه هاي بسيج حوزه ستادي در تالار حجاب كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان برگزار شد، با اشاره به شخصيت آيت‌الله موسوي اردبيلي اظهار كرد: جامعه آموزش و پرورش وامدار انديشه و تلاش ايشان از ساليان دور تا امروز است و تعليم و تربيت، مدرسه و دانشگاه در كانون تلاش و جهاد وي بوده است.

احمدي دانش آشتياني افزود: ايشان از قديم در راه‌اندازي مدرسه و دانشگاه براي رشد علمي دانش‌آموزان و دانشجويان تلاش زيادي كرده است.

وزيرآموزش و پرورش با اشاره به جمله حضرت امام«ره»كه«بسيج مدرسه عشق است»، يادآور شد: از اين طريق جوهر بسيجي بودن مشخص مي‌‌شود

وي تصريح كرد: مدرسه عشق، عاشقانه رفتن و در پي آموختن، دويدن است و همين دو پايه مي‌تواند جامعه را به رشد و بالندگي برساند و در آموزش و پرورش نقش موثري را بازي كند.

احمدي دانش آشتياني عنوان كرد: در هفته بسيج و فلسفه اينكه هفته‌اي به اين نام اختصاص مي‌دهيم اين است كه خودمان را مورد تذكر قرار دهيم.

وزيرآموزش و پرورش با اشاره به مهم‌ترين خصوصيات بسيجيان، خاطرنشان كرد: اينكه چرا توانسته‌ايم با استكبار جهاني مقابله كنيم همه اينها در سايه خصوصيات رزمندگان بوده است كه البته رهبري داهيانه امام(ره) نيز جاي خود را دارد.

احمدي دانش آشتياني گفت: اين خصوصيات بايد هميشه و همه سال براي تك تك ما مورد توجه باشد.

وي افزود: اولويت پرورش است و در كنار آن بايد آموزش داده شود و اگر پرورش درست شود خود به خود آموزش شكل مي‌گيرد.

وي افزود: اولين ويژگي بسيجي‌ها بخصوص در دوران دفاع مقدس، تدين و دينداري است. بسيجيان در دوران دفاع مقدس قبل از عمليات هركدام در گوشه‌اي با خداوند راز و نياز مي كردند و اين ارتباط با خدا و خلوصي كه داشتند توكل و اعتماد به نفسي ايجاد مي كرد كه دهها نفر را از سر راه خود بر مي داشتند و ما معلمان بايد توجه به اين مسئله داشته باشيم كه بچه‌ها را با خدا آشنا كنيم.

وزيرآموزش و پرورش با اشاره به اينكه بايد كاري كنيم جوانان ما با لذت و نه از روي اجبار با خداي خود ارتباط برقرار كنند، دومين خصيصه اخلاقي بسيجيان را تعهد و مسئوليت پذيري دانست و اظهار كرد: جوان بسيجي ما همه چيز خود را رها مي كرد و پاي در راه جبهه مي گذاشت.

وي افزود: اكنون در شرايط جنگ نيستيم اما انقلاب ما نياز به تلاش دارد و جواناني كه در جهت خدمت به نظام و انقلاب گام بردارند.

دانش آشتياني با بيان اينكه ويژگي بعدي از خودگذشتگي و ايثار است عنوان كرد: بسيجيان در راهي كه پرخطر بود از همديگر سبقت مي گرفتند. اين خصوصيات و روحيه بايد در جامعه ما زنده باشد.

وزيرآموزش و پرورش ادامه داد: مسئله مهم ديگر اخلاق مدار بودن بسيجي است. تا روز شهادت يكي از دانش آموزان خودم، نمي دانستم فرمانده است و هربار از جبهه مي آمد و از او مي پرسيدم نمي‌گفت كه آنجا فرمانده است. او بي تكبر و بي ريا بود. بايد خلوص نيت و صداقت درگفتار و رفتار داشته باشيم.

وي تاكيد كرد: در جامعه امروز بسيار به اخلاق نياز داريم. از همه تفكرات در دوران جنگ در كنار هم بودند و وحدت داشتند و در جهت دفاع از نظام ايثار و گذشت داشتند؛ اكنون هم نيازمند وحدت هستيم و در زماني زندگي مي كنيم كه اطراف ما در ناامني هستند و وحدت ميان امت باعث مي‌شود با اقتدار عمل كنيم كه لازمه آن حفظ همين روحيه بسيجي است.

وزيرآموزش و پرورش به خستگي ناپذيري بسيجيان رزمنده اشاره كرد و افزود: اين خصايص بايد در وجود همه ما نهادينه شود. در مدارس بايد اين خصوصيات را بياموزيم. هدف اصلي تعليم و تربيت همين است تا بتوانند در آينده انسانهاي كارآمد و كارآفريني باشند.

وي با بيان اينكه بسيج يك فرهنگ و نوعي زندگي فداكارانه و ايثارگرانه است گفت: بسيج نوعي دغدغه مندي و نوعي ساده زيستن و بي ادعايي است. بسيجي بايد براي امروز و فردا حرف داشته باشد و الگو تربيت كند. بسيج بايد در همه عرصه‌ها با رفتار خود خلق معنا كند و همه جا در بينش، روش و ارزش، در آزادگي و فروتني، شرح صدر و فروتني، كسب دانش و معرفت بالابردن سرمايه هاي اجتماعي و فرهنگي و در يك كلام گسترش و تعميم مدرسه عشق سرمشق باشد.

اگر «پرورش» درست شود «آموزش» شكل مي‌‌گيرد

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، صبح امروز فخرالدين احمدي دانش‌ آشتياني در سومين همايش «ديده بيدار» كه باحضور فرماندهان پايگاه هاي بسيج حوزه ستادي در تالار حجاب كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان برگزار شد، با اشاره به شخصيت آيت‌الله موسوي اردبيلي اظهار كرد: جامعه آموزش و پرورش وامدار انديشه و تلاش ايشان از ساليان دور تا امروز است و تعليم و تربيت، مدرسه و دانشگاه در كانون تلاش و جهاد وي بوده است.

احمدي دانش آشتياني افزود: ايشان از قديم در راه‌اندازي مدرسه و دانشگاه براي رشد علمي دانش‌آموزان و دانشجويان تلاش زيادي كرده است.

وزيرآموزش و پرورش با اشاره به جمله حضرت امام«ره»كه«بسيج مدرسه عشق است»، يادآور شد: از اين طريق جوهر بسيجي بودن مشخص مي‌‌شود

(image)

وي تصريح كرد: مدرسه عشق، عاشقانه رفتن و در پي آموختن، دويدن است و همين دو پايه مي‌تواند جامعه را به رشد و بالندگي برساند و در آموزش و پرورش نقش موثري را بازي كند.

احمدي دانش آشتياني عنوان كرد: در هفته بسيج و فلسفه اينكه هفته‌اي به اين نام اختصاص مي‌دهيم اين است كه خودمان را مورد تذكر قرار دهيم.

وزيرآموزش و پرورش با اشاره به مهم‌ترين خصوصيات بسيجيان، خاطرنشان كرد: اينكه چرا توانسته‌ايم با استكبار جهاني مقابله كنيم همه اينها در سايه خصوصيات رزمندگان بوده است كه البته رهبري داهيانه امام(ره) نيز جاي خود را دارد.

احمدي دانش آشتياني گفت: اين خصوصيات بايد هميشه و همه سال براي تك تك ما مورد توجه باشد.

وي افزود: اولويت پرورش است و در كنار آن بايد آموزش داده شود و اگر پرورش درست شود خود به خود آموزش شكل مي‌گيرد.

وي افزود: اولين ويژگي بسيجي‌ها بخصوص در دوران دفاع مقدس، تدين و دينداري است. بسيجيان در دوران دفاع مقدس قبل از عمليات هركدام در گوشه‌اي با خداوند راز و نياز مي كردند و اين ارتباط با خدا و خلوصي كه داشتند توكل و اعتماد به نفسي ايجاد مي كرد كه دهها نفر را از سر راه خود بر مي داشتند و ما معلمان بايد توجه به اين مسئله داشته باشيم كه بچه‌ها را با خدا آشنا كنيم.

وزيرآموزش و پرورش با اشاره به اينكه بايد كاري كنيم جوانان ما با لذت و نه از روي اجبار با خداي خود ارتباط برقرار كنند، دومين خصيصه اخلاقي بسيجيان را تعهد و مسئوليت پذيري دانست و اظهار كرد: جوان بسيجي ما همه چيز خود را رها مي كرد و پاي در راه جبهه مي گذاشت.

وي افزود: اكنون در شرايط جنگ نيستيم اما انقلاب ما نياز به تلاش دارد و جواناني كه در جهت خدمت به نظام و انقلاب گام بردارند.

دانش آشتياني با بيان اينكه ويژگي بعدي از خودگذشتگي و ايثار است عنوان كرد: بسيجيان در راهي كه پرخطر بود از همديگر سبقت مي گرفتند. اين خصوصيات و روحيه بايد در جامعه ما زنده باشد.

وزيرآموزش و پرورش ادامه داد: مسئله مهم ديگر اخلاق مدار بودن بسيجي است. تا روز شهادت يكي از دانش آموزان خودم، نمي دانستم فرمانده است و هربار از جبهه مي آمد و از او مي پرسيدم نمي‌گفت كه آنجا فرمانده است. او بي تكبر و بي ريا بود. بايد خلوص نيت و صداقت درگفتار و رفتار داشته باشيم.

وي تاكيد كرد: در جامعه امروز بسيار به اخلاق نياز داريم. از همه تفكرات در دوران جنگ در كنار هم بودند و وحدت داشتند و در جهت دفاع از نظام ايثار و گذشت داشتند؛ اكنون هم نيازمند وحدت هستيم و در زماني زندگي مي كنيم كه اطراف ما در ناامني هستند و وحدت ميان امت باعث مي‌شود با اقتدار عمل كنيم كه لازمه آن حفظ همين روحيه بسيجي است.

وزيرآموزش و پرورش به خستگي ناپذيري بسيجيان رزمنده اشاره كرد و افزود: اين خصايص بايد در وجود همه ما نهادينه شود. در مدارس بايد اين خصوصيات را بياموزيم. هدف اصلي تعليم و تربيت همين است تا بتوانند در آينده انسانهاي كارآمد و كارآفريني باشند.

وي با بيان اينكه بسيج يك فرهنگ و نوعي زندگي فداكارانه و ايثارگرانه است گفت: بسيج نوعي دغدغه مندي و نوعي ساده زيستن و بي ادعايي است. بسيجي بايد براي امروز و فردا حرف داشته باشد و الگو تربيت كند. بسيج بايد در همه عرصه‌ها با رفتار خود خلق معنا كند و همه جا در بينش، روش و ارزش، در آزادگي و فروتني، شرح صدر و فروتني، كسب دانش و معرفت بالابردن سرمايه هاي اجتماعي و فرهنگي و در يك كلام گسترش و تعميم مدرسه عشق سرمشق باشد.

اگر «پرورش» درست شود «آموزش» شكل مي‌‌گيرد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author