ايجاد 199 مدرسه تخصصی ابتدایی، متوسطه اول و دوم در کشور

ايجاد 199 مدرسه تخصصی ابتدایی، متوسطه اول و دوم در کشور

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان ایلام، مهرزاد حمیدی در همایش علمی دبیران تربیت بدنی استان که در محل سالن جلسات امور تربیتی برگزارشد با اشاره 7/21 درصد دانش آموزان چاق یا اضافه وزن دارند، اظهارکرد: نسل های نو به لحاظ نوع سبک زندگی در خطرند و یکی از راه های پیشگیرانه از آن این است که توازن ابعاد شخصیت باید به درستی انجام گیرد.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیرآموزش و پرورش با بيان اين كه دانش آموزان را نبايد یک بعدی پرورش دهیم تصريح كرد: بايد مدرسه را کانون تحول کنیم و دانش آموز را از دوره ابتدایی به بعد پرورش دهیم .

وی با اشاره به اين كه کسانی که سواد حرکتی ندارند امکان جبران برايشان وجود ندارد، خاطرنشان كرد: ايجاد زمینه قهرمانی و المپیک پیدا کردن سواد حرکتی است که متن آن مدرسه است.

حميدي مدرسه محوري، دانش آموزمداری واخلاق محوری را از سياست هاي آموزش و پرورش عنوان كرد و افزود: تحول ریشه دار آموزش وپرورش از سطح مدرسه آغاز می شود .

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیرآموزش و پرورش بازنگری محتوا ، توسعه تجهیزات، توسعه فضا های ورزشی، بهسازی نیروی انسانی را مدل مفهومی برنامه های تربیت بدنی عنوان كرد و گفت: المپیاد درون مدرسه ای، مدارس تخصصی، حیاط پویا، کانون ورزشی، مدرسه قهرمان و مسابقات ورزشی، ورزش صبحگاهی بر اساس اين مدل انجام می گيرد.

وي با بيان اين كه 4 میلیون 500 هزار نفر در المپیادها شرکت کردند، افزود: از امسال مسابقات منطقه در مدرسه قهرمان برگزار خواهد شد.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزير آموزش و پرورش از 50کانون حرکات اصلاحی در کشور خبر داد و افزود: از آن میان اين كانون هاي اصلاحي 4 کانون آن در استان ايلام فعالیت می کنند.

حمیدی افزود: 199 مدرسه تخصصی ابتدایی، متوسطه اول و دوم در کشور ایجاد شده که همه استان ها از این ظرفیت ها بهره گیرند و معتقدیم اگر به صورت رشته ای و قطبی عمل شود موفق تر خواهیم بود.

ايجاد 199 مدرسه تخصصی ابتدایی، متوسطه اول و دوم در کشور

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان ایلام، مهرزاد حمیدی در همایش علمی دبیران تربیت بدنی استان که در محل سالن جلسات امور تربیتی برگزارشد با اشاره 7/21 درصد دانش آموزان چاق یا اضافه وزن دارند، اظهارکرد: نسل های نو به لحاظ نوع سبک زندگی در خطرند و یکی از راه های پیشگیرانه از آن این است که توازن ابعاد شخصیت باید به درستی انجام گیرد.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیرآموزش و پرورش با بيان اين كه دانش آموزان را نبايد یک بعدی پرورش دهیم تصريح كرد: بايد مدرسه را کانون تحول کنیم و دانش آموز را از دوره ابتدایی به بعد پرورش دهیم .

وی با اشاره به اين كه کسانی که سواد حرکتی ندارند امکان جبران برايشان وجود ندارد، خاطرنشان كرد: ايجاد زمینه قهرمانی و المپیک پیدا کردن سواد حرکتی است که متن آن مدرسه است.

حميدي مدرسه محوري، دانش آموزمداری واخلاق محوری را از سياست هاي آموزش و پرورش عنوان كرد و افزود: تحول ریشه دار آموزش وپرورش از سطح مدرسه آغاز می شود .

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیرآموزش و پرورش بازنگری محتوا ، توسعه تجهیزات، توسعه فضا های ورزشی، بهسازی نیروی انسانی را مدل مفهومی برنامه های تربیت بدنی عنوان كرد و گفت: المپیاد درون مدرسه ای، مدارس تخصصی، حیاط پویا، کانون ورزشی، مدرسه قهرمان و مسابقات ورزشی، ورزش صبحگاهی بر اساس اين مدل انجام می گيرد.

وي با بيان اين كه 4 میلیون 500 هزار نفر در المپیادها شرکت کردند، افزود: از امسال مسابقات منطقه در مدرسه قهرمان برگزار خواهد شد.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزير آموزش و پرورش از 50کانون حرکات اصلاحی در کشور خبر داد و افزود: از آن میان اين كانون هاي اصلاحي 4 کانون آن در استان ايلام فعالیت می کنند.

حمیدی افزود: 199 مدرسه تخصصی ابتدایی، متوسطه اول و دوم در کشور ایجاد شده که همه استان ها از این ظرفیت ها بهره گیرند و معتقدیم اگر به صورت رشته ای و قطبی عمل شود موفق تر خواهیم بود.

ايجاد 199 مدرسه تخصصی ابتدایی، متوسطه اول و دوم در کشور

اتوبیوگرافی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author