اهداي جايزه اول ملّي محيط زيست به وزارت آموزش و پرورش

اهداي جايزه اول ملّي محيط زيست به وزارت آموزش و پرورش

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، در لوح سپاس معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست آمده است ؛ سازمان حفاظت از محيط زيست  به پاس تلاش ها و فعاليت هاي آموزش و پرورش در ترويج فرهنگ محيط زيست از طريق گسترش متون زيست محيطي در كتاب هاي درسي ،  جايزه اول ملي محيط زيست را به وزارت آموزش و پرورش اهدا مي نمايد.

بر اين اساس؛ ايجاد قطب محيط زيست و توسعه پايدار در تشكيلات وزارت آموزش و پرورش، درج مطالب محيط زيستي در بيش از30 كتاب درسي در مقطع ابتدايي و متوسطه، اجراي برنامه هاي مختلف در مناسبت هاي محيط زيستي در مدارس (روز هواي پاك، روز زمين پاك، روز درختكاري ، روز تنوع زيستي)، اجراي طرح ملي دانش آموزي نجات آب (داناب)، كاشت دو ميليون نهال توسط دانش آموزان پيشتاز و فرزانه كشور در روز 18 اسفند ماه سال 1394 به مناسبت هفته منابع طبيعي، همكاري با پروژه بين المللي حفاظت از تنوع زيستي زاگرس مركزي براي اجراي طرح هر مدرسه يك نهالستان بلوط، همكاري در برنامه آموزش معلمان و دانش آموزان در طرح ملي احياي درياچه اروميه، تشكيل هسته زيست محيطي در معاونت تربيت بدني و سلامت وزارت آموزش و پرورش، تشكيل گروه محيط زيست در سطح حوزه ستادي وزارت آموزش و پرورش، تشكيل كميته محيط زيست در سطح ادارات كل آموزش و پرورش  براي فرهنگيان، اختصاص دو واحد درس سلامت، بهداشت و صيانت از محيط زيست در كليه رشته هاي دانشگاه فرهنگيان، تأليف كتاب انسان و محيط زيست براي دانش آموزان مقطع متوسطه و اجراي طرح تفكيك پسماند در مبدأ در مدارس شهر تهران از اقدامات وزارت آموزش و پرورش در ترويج دانش و فرهنگ محيط زيست است.

گفتني است؛ جایزه ملی محیط زیست در سال ۷۹ با مصوبه شورای عالی محیط زیست در راستای حمایت از کسانی که کار ارزشمندی در حوزه محیط زیست انجام داده‌اند، شروع به کار کرد. این جایزه در حوزه‌های سازمان‌ها و موسسات دولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد، شرکت‌های حقوقی، متخصصان و افرادی که اقدام شاخصی در حوزه محیط زیست داشته‌اند، برگزار می‌شود.

اهداي جايزه اول ملّي محيط زيست به وزارت آموزش و پرورش

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، در لوح سپاس معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست آمده است ؛ سازمان حفاظت از محيط زيست  به پاس تلاش ها و فعاليت هاي آموزش و پرورش در ترويج فرهنگ محيط زيست از طريق گسترش متون زيست محيطي در كتاب هاي درسي ،  جايزه اول ملي محيط زيست را به وزارت آموزش و پرورش اهدا مي نمايد.

بر اين اساس؛ ايجاد قطب محيط زيست و توسعه پايدار در تشكيلات وزارت آموزش و پرورش، درج مطالب محيط زيستي در بيش از30 كتاب درسي در مقطع ابتدايي و متوسطه، اجراي برنامه هاي مختلف در مناسبت هاي محيط زيستي در مدارس (روز هواي پاك، روز زمين پاك، روز درختكاري ، روز تنوع زيستي)، اجراي طرح ملي دانش آموزي نجات آب (داناب)، كاشت دو ميليون نهال توسط دانش آموزان پيشتاز و فرزانه كشور در روز 18 اسفند ماه سال 1394 به مناسبت هفته منابع طبيعي، همكاري با پروژه بين المللي حفاظت از تنوع زيستي زاگرس مركزي براي اجراي طرح هر مدرسه يك نهالستان بلوط، همكاري در برنامه آموزش معلمان و دانش آموزان در طرح ملي احياي درياچه اروميه، تشكيل هسته زيست محيطي در معاونت تربيت بدني و سلامت وزارت آموزش و پرورش، تشكيل گروه محيط زيست در سطح حوزه ستادي وزارت آموزش و پرورش، تشكيل كميته محيط زيست در سطح ادارات كل آموزش و پرورش  براي فرهنگيان، اختصاص دو واحد درس سلامت، بهداشت و صيانت از محيط زيست در كليه رشته هاي دانشگاه فرهنگيان، تأليف كتاب انسان و محيط زيست براي دانش آموزان مقطع متوسطه و اجراي طرح تفكيك پسماند در مبدأ در مدارس شهر تهران از اقدامات وزارت آموزش و پرورش در ترويج دانش و فرهنگ محيط زيست است.

گفتني است؛ جایزه ملی محیط زیست در سال ۷۹ با مصوبه شورای عالی محیط زیست در راستای حمایت از کسانی که کار ارزشمندی در حوزه محیط زیست انجام داده‌اند، شروع به کار کرد. این جایزه در حوزه‌های سازمان‌ها و موسسات دولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد، شرکت‌های حقوقی، متخصصان و افرادی که اقدام شاخصی در حوزه محیط زیست داشته‌اند، برگزار می‌شود.

اهداي جايزه اول ملّي محيط زيست به وزارت آموزش و پرورش

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author