انتظار داریم تشکل ها، واقعیت ها و كارهاي صورت گرفته در آموزش و پرورش را بیان کنند

انتظار داریم تشکل ها، واقعیت ها و كارهاي صورت گرفته در آموزش و پرورش را بیان کنند

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علی اصغر فانی روزگذشته درنشست صميمي با تشکل ها با بیان این که امیدواریم توصیه های مشفقانه توام با دلسوزی دوستان و عزیزان را عملیاتی کنیم، اظهارکرد: این جمع آموزش و پرورش را می شناسند و مطالبات بیان شده توسط دوستان چیزی نیست که در طی چهارسال محقق شود.

وزیرآموزش و پرورش به بزرگی این وزارتخانه اشاره و تصریح کرد: کاردر آموزش و پرورش بسیارسخت است.اگر فرمایشات و مطالبات دوستان به صورت بخشنامه ارسال شود اینگونه نیست که از فردا کارها اجرایی شود .

وی خاطرنشان کرد : سئوال من این است که دوستانی که قبل از من در این وزارتخانه مسئولیت داشتند داشتند از زمان مرحوم دکتر شکوهی تا زمان حاجی بابایی هرکدام از آنان چه تعدادکارجدید توانستند انجام بدهند.

فانی با بیان این که کارها  در وزارت آموزش و پرورش متمرکز می باشد و تمرکز در این وزارتخانه بسیار زیاد است، افزود: همه وزرای پیشین خواستند تمرکز در این وزارتخانه بزرگ را کاهش دهند اما موفق به این کار نشدند. نظام حکومتی ما در ایران یک نظام متمرکز است و هر اتفاقی که در 105 هزار مدرسه در ایران بیفتد وزیرآموزش و پرورش باید پاسخگو باشد.

وزیردولت تدبیر و امید با اشاره به این که در سال 93 ، حدود 750 بخشنامه به استان ها ارسال شد، افزود: با برنامه ریزی صورت گرفته توانستیم این تعداد بخشنامه را در سال 94  به 400 عدد کاهش دهیم . امسال به جای بخشنامه 40 صفحه ای ساماندهی نیروی انسانی، بخشنامه ای در سه الی چهار صفحه به استان ارسال و چند اصل کلی و مهم در آن بیان شده و ما بقی کارها به استان واگذار شده است.

وی با تاکید بر این که آموزش و پرورش یک وزارتخانه کاملا متمرکز است، افزود: تعداد دستور العمل و بخشنامه و مقررات در آموزش و پرورش بسیار زیاد می باشد و برای هرکار کوچک و بزرگ دستور العمل و بخشنامه صادر می شود.

وزیرآموزش و پرورش درادامه خاطرنشان کرد: هرچقدرتمرکز دریک سازمان زیاد شود، اختیارات، خلاقیت و نوآور کاهش پیدا می کند.

فانی با بیان این که توانمند سازی نیروی انسانی لازمه تمرکز زدایی است، افزود: اگر بخواهیم تمرکززدایی کنیم باید نیروی انسانی خود را توانمند کنیم و اگر کارها به نیروی انسانی توانمند واگذار نشود مشکلات همچنان باقی خواهد ماند.

وی با بیان این که انتظارات از وزیر در یک دوره چهارساله، باید منطقی باشد، افزود: اگر کارهای متمرکزدر این وزارتخانه بزرگ احصا شود، مي توان ظرفیت موجود در يك دوره چهارساله وزارت آموزش و پرورش و نسبت آن با اقدامات صورت گرفته را مشخص و پيش بيني كرد و سپس اقدامات صورت گرفته را در دوره مشابه گذشته مقايسه كرد.

وزیرآموزش و پرورش با بیان این که در دولت تدبیر و امید ما به شدت با محدودیت اقتصادی و مالی مواجه هستیم، افزود: افزایش حقوق فرهنگیان در شرایطی صورت گرفت که توجهي همانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به آموزش و پرورش نشده است و بودجه وزارت بهداشت از 16 هزار میلیارد تومان به 48 هزار میلیارد تومان یعنی بیش از 3 برابر رسیده است.

فاني با تاكيد بر اين كه از تشکل ها انتظار داریم واقعیت هاي و كارهاي صورت گرفته در آموزش و پرورش را بیان کنند، افزود: هر کاری که در آمورش و پرورش در اين دوره صورت گرفته، مدیریتی بوده است .

وي با بيان اين كه از صرفه جویی طرح ساماندهی نیروی انسانی درآموزش و پرورش، حقوق معلمان را افزایش داده ایم،يادآور شد: افزايش حدود 500 هزار دانش آموز طي سه سال گذشته، استخدام نکردن  نیروی انسانی جدید، بازنشستگی حدود 80 هزار نیرو، کاهش 30 درصدی پرداخت حق التدریس و راه اندازی مدارس بوسیله معلمان موجود ازدستاوردهای ساماندهی نیروی انسانی می باشد.

وزیر دولت تدبیر و امید در ادامه افزود: در مهر سال 94، پایه دهم از متوسطه دوم كاسته و متوسطه دوم از چهار پایه به سه پایه تقليل یافت و یک چهارم نیروی انسانی متوسطه دوم بر اساس اجراي نظام آموزشي 3-3-6 كه ما در آن نقشي نداشتيم 50 هزار معلم اين دوره مازاد شدند.

وي با بيان اين كه معلمان پس از امتیاز بندی در متوسطه دوم، اول و ابتدايي ساماندهي شدند و با حداقل اعتراض سال تحصیلی 95-94 آغاز کردیم، بيان كرد: اگر دقت لازم در اجراي هر یک از اين برنامه ها صورت نمي گرفت، می توانست دولت را با چالش جدی مواجه کند واقعاً بزگترین خدمت را آموزش و پرورش به دولت کرده است .

فاني با بيان اين كه رتبه بندی و جابجايي 50 هزار نیروي متوسطه دوم در مهر سال 94 را اجرايي کردیم، افزود: پركردن ساعت موظف معلمان  همراه با كسب رتبه بندي دو مولفه بودند كه در کنار هم جواب دادند.

وي با اشاره به اين كه حقوق معلمان در طرح رتبه بندی به طور میانگین 300 هزار تومان در ماه افزايش يافت، افزود: رتبه بندی اقدام بزرگی بود که در دولت تدبير و اميد و با پی گیری های وزارتخانه انجام گرفت و بررسی کنید که در کدام دوره از مسئولیت وزاری قبلی این چنین افزایش حقوق را در یک مرتبه داشته ايم .

وزير آموزش و پرورش  اظهاركرد : موضوع رتبه بندی دوبار در هیئت دولت مطرح شد و هر دو بار تاييد نشد اما با پی گیری وزارتخانه، توجه رئیس جمهور، معاون اول رئيس جمهور و آقای نوبخت به نتیجه رسید و تصویب شد .

انتظار داریم تشکل ها، واقعیت ها و كارهاي صورت گرفته در آموزش و پرورش را بیان کنند

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علی اصغر فانی روزگذشته درنشست صميمي با تشکل ها با بیان این که امیدواریم توصیه های مشفقانه توام با دلسوزی دوستان و عزیزان را عملیاتی کنیم، اظهارکرد: این جمع آموزش و پرورش را می شناسند و مطالبات بیان شده توسط دوستان چیزی نیست که در طی چهارسال محقق شود.

وزیرآموزش و پرورش به بزرگی این وزارتخانه اشاره و تصریح کرد: کاردر آموزش و پرورش بسیارسخت است.اگر فرمایشات و مطالبات دوستان به صورت بخشنامه ارسال شود اینگونه نیست که از فردا کارها اجرایی شود .

وی خاطرنشان کرد : سئوال من این است که دوستانی که قبل از من در این وزارتخانه مسئولیت داشتند داشتند از زمان مرحوم دکتر شکوهی تا زمان حاجی بابایی هرکدام از آنان چه تعدادکارجدید توانستند انجام بدهند.

فانی با بیان این که کارها  در وزارت آموزش و پرورش متمرکز می باشد و تمرکز در این وزارتخانه بسیار زیاد است، افزود: همه وزرای پیشین خواستند تمرکز در این وزارتخانه بزرگ را کاهش دهند اما موفق به این کار نشدند. نظام حکومتی ما در ایران یک نظام متمرکز است و هر اتفاقی که در 105 هزار مدرسه در ایران بیفتد وزیرآموزش و پرورش باید پاسخگو باشد.

وزیردولت تدبیر و امید با اشاره به این که در سال 93 ، حدود 750 بخشنامه به استان ها ارسال شد، افزود: با برنامه ریزی صورت گرفته توانستیم این تعداد بخشنامه را در سال 94  به 400 عدد کاهش دهیم . امسال به جای بخشنامه 40 صفحه ای ساماندهی نیروی انسانی، بخشنامه ای در سه الی چهار صفحه به استان ارسال و چند اصل کلی و مهم در آن بیان شده و ما بقی کارها به استان واگذار شده است.

وی با تاکید بر این که آموزش و پرورش یک وزارتخانه کاملا متمرکز است، افزود: تعداد دستور العمل و بخشنامه و مقررات در آموزش و پرورش بسیار زیاد می باشد و برای هرکار کوچک و بزرگ دستور العمل و بخشنامه صادر می شود.

وزیرآموزش و پرورش درادامه خاطرنشان کرد: هرچقدرتمرکز دریک سازمان زیاد شود، اختیارات، خلاقیت و نوآور کاهش پیدا می کند.

فانی با بیان این که توانمند سازی نیروی انسانی لازمه تمرکز زدایی است، افزود: اگر بخواهیم تمرکززدایی کنیم باید نیروی انسانی خود را توانمند کنیم و اگر کارها به نیروی انسانی توانمند واگذار نشود مشکلات همچنان باقی خواهد ماند.

وی با بیان این که انتظارات از وزیر در یک دوره چهارساله، باید منطقی باشد، افزود: اگر کارهای متمرکزدر این وزارتخانه بزرگ احصا شود، مي توان ظرفیت موجود در يك دوره چهارساله وزارت آموزش و پرورش و نسبت آن با اقدامات صورت گرفته را مشخص و پيش بيني كرد و سپس اقدامات صورت گرفته را در دوره مشابه گذشته مقايسه كرد.

وزیرآموزش و پرورش با بیان این که در دولت تدبیر و امید ما به شدت با محدودیت اقتصادی و مالی مواجه هستیم، افزود: افزایش حقوق فرهنگیان در شرایطی صورت گرفت که توجهي همانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به آموزش و پرورش نشده است و بودجه وزارت بهداشت از 16 هزار میلیارد تومان به 48 هزار میلیارد تومان یعنی بیش از 3 برابر رسیده است.

فاني با تاكيد بر اين كه از تشکل ها انتظار داریم واقعیت هاي و كارهاي صورت گرفته در آموزش و پرورش را بیان کنند، افزود: هر کاری که در آمورش و پرورش در اين دوره صورت گرفته، مدیریتی بوده است .

وي با بيان اين كه از صرفه جویی طرح ساماندهی نیروی انسانی درآموزش و پرورش، حقوق معلمان را افزایش داده ایم،يادآور شد: افزايش حدود 500 هزار دانش آموز طي سه سال گذشته، استخدام نکردن  نیروی انسانی جدید، بازنشستگی حدود 80 هزار نیرو، کاهش 30 درصدی پرداخت حق التدریس و راه اندازی مدارس بوسیله معلمان موجود ازدستاوردهای ساماندهی نیروی انسانی می باشد.

وزیر دولت تدبیر و امید در ادامه افزود: در مهر سال 94، پایه دهم از متوسطه دوم كاسته و متوسطه دوم از چهار پایه به سه پایه تقليل یافت و یک چهارم نیروی انسانی متوسطه دوم بر اساس اجراي نظام آموزشي 3-3-6 كه ما در آن نقشي نداشتيم 50 هزار معلم اين دوره مازاد شدند.

وي با بيان اين كه معلمان پس از امتیاز بندی در متوسطه دوم، اول و ابتدايي ساماندهي شدند و با حداقل اعتراض سال تحصیلی 95-94 آغاز کردیم، بيان كرد: اگر دقت لازم در اجراي هر یک از اين برنامه ها صورت نمي گرفت، می توانست دولت را با چالش جدی مواجه کند واقعاً بزگترین خدمت را آموزش و پرورش به دولت کرده است .

فاني با بيان اين كه رتبه بندی و جابجايي 50 هزار نیروي متوسطه دوم در مهر سال 94 را اجرايي کردیم، افزود: پركردن ساعت موظف معلمان  همراه با كسب رتبه بندي دو مولفه بودند كه در کنار هم جواب دادند.

وي با اشاره به اين كه حقوق معلمان در طرح رتبه بندی به طور میانگین 300 هزار تومان در ماه افزايش يافت، افزود: رتبه بندی اقدام بزرگی بود که در دولت تدبير و اميد و با پی گیری های وزارتخانه انجام گرفت و بررسی کنید که در کدام دوره از مسئولیت وزاری قبلی این چنین افزایش حقوق را در یک مرتبه داشته ايم .

وزير آموزش و پرورش  اظهاركرد : موضوع رتبه بندی دوبار در هیئت دولت مطرح شد و هر دو بار تاييد نشد اما با پی گیری وزارتخانه، توجه رئیس جمهور، معاون اول رئيس جمهور و آقای نوبخت به نتیجه رسید و تصویب شد .

انتظار داریم تشکل ها، واقعیت ها و كارهاي صورت گرفته در آموزش و پرورش را بیان کنند

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author