افزایش ۲۰ درصدی حقوق تنها به بازنشستگانی با دریافتی هفت‌میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تعلق می‌گیرد

افزایش ۲۰ درصدی حقوق تنها به بازنشستگانی با دریافتی هفت‌میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تعلق می‌گیرد
در پی انتشار مصوبه شب گذشته هیأت دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان و انتخاب عناوین غیردقیق از سوی برخی رسانه ها برای پوشش خبری این موضوع دبیر هیئت دولت توضیحاتی را در این خصوص ارائه کرد.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق تنها به بازنشستگانی با دریافتی هفت‌میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تعلق می‌گیرد

در پی انتشار مصوبه شب گذشته هیأت دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان و انتخاب عناوین غیردقیق از سوی برخی رسانه ها برای پوشش خبری این موضوع دبیر هیئت دولت توضیحاتی را در این خصوص ارائه کرد.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق تنها به بازنشستگانی با دریافتی هفت‌میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تعلق می‌گیرد

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author