افزايش آگاهي دانش آموزان، جامعه را به سمت سلامت سوق مي دهد

افزايش آگاهي دانش آموزان، جامعه را به سمت سلامت سوق مي دهد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش  به نقل از استان فارس ،حميد رضا آذري در همايش رابطه تغذيه با كليه سالم كه به مناسبت هفته حمايت از بيماران كليوي  در تالار سعدي باشگاه فرهنگيان شيراز برگزار شد گفت:موضوع سلامت و تندرستي دانش آموزان در كشور هاي توسعه يافته از دير باز از اولويت هاي اصلي و اساسي بوده و در كشور ما نيز در يك دهه گذشته اين مهم مورد توجه قرار گرفته و به آن اهميت داده مي شود.

وي گفت: توجه به موضوع سلامت و تندرستي دانش آموزان بايد استراتژي اصلي  آموزش و پرورش باشد .

آذري تاكيد كرد:بايد ورزش ، هنر و بهداشت و سلامت  از اصلي ترين برنامه هاي آموزش و پرورش در مدراس باشد و براي اين مهم لازم است تا سبك آموزش و پرورش را تغيير دهيم تا با توجه به ابعاد وجودي دانش آموزان زمينه رشد و تعالي آنها را فراهم نماييم.

مدير كل آموزش و پرورش فارس گفت: بايد همه شرايط روحي ، رواني  و جسمي دانش آموزان  و كودكان ما مطلوب باشد تا  براي فراگيري ساير آموزش ها مهيا باشد.

وي وظيفه آموزش و پرورش را آگاهي بخشي  به دانش آموزان و اولياي آنها عنوان كرد و  افزود: آگاهي بخشي  مي تواند زمينه تغيير رفتار را فراهم نمايد و اينگونه جامعه به سمت و سوي سلامت پيش مي رود.

آذري گفت: ورزش ، تغذيه سالم و پرهيز از مواد بيماريزا و آگاهي بخشي به والدين آنها مي تواند آموزش و پرورش را به اهداف خود در اين زمينه نزديك كند.

افزايش آگاهي دانش آموزان، جامعه را به سمت سلامت سوق مي دهد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش  به نقل از استان فارس ،حميد رضا آذري در همايش رابطه تغذيه با كليه سالم كه به مناسبت هفته حمايت از بيماران كليوي  در تالار سعدي باشگاه فرهنگيان شيراز برگزار شد گفت:موضوع سلامت و تندرستي دانش آموزان در كشور هاي توسعه يافته از دير باز از اولويت هاي اصلي و اساسي بوده و در كشور ما نيز در يك دهه گذشته اين مهم مورد توجه قرار گرفته و به آن اهميت داده مي شود.

وي گفت: توجه به موضوع سلامت و تندرستي دانش آموزان بايد استراتژي اصلي  آموزش و پرورش باشد .

آذري تاكيد كرد:بايد ورزش ، هنر و بهداشت و سلامت  از اصلي ترين برنامه هاي آموزش و پرورش در مدراس باشد و براي اين مهم لازم است تا سبك آموزش و پرورش را تغيير دهيم تا با توجه به ابعاد وجودي دانش آموزان زمينه رشد و تعالي آنها را فراهم نماييم.

مدير كل آموزش و پرورش فارس گفت: بايد همه شرايط روحي ، رواني  و جسمي دانش آموزان  و كودكان ما مطلوب باشد تا  براي فراگيري ساير آموزش ها مهيا باشد.

وي وظيفه آموزش و پرورش را آگاهي بخشي  به دانش آموزان و اولياي آنها عنوان كرد و  افزود: آگاهي بخشي  مي تواند زمينه تغيير رفتار را فراهم نمايد و اينگونه جامعه به سمت و سوي سلامت پيش مي رود.

آذري گفت: ورزش ، تغذيه سالم و پرهيز از مواد بيماريزا و آگاهي بخشي به والدين آنها مي تواند آموزش و پرورش را به اهداف خود در اين زمينه نزديك كند.

افزايش آگاهي دانش آموزان، جامعه را به سمت سلامت سوق مي دهد

دانلود shareit

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author