افتتاح کانون اصلاح ساختار قامتی در شهرستان درمیان

افتتاح کانون اصلاح ساختار قامتی در شهرستان درمیان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خراسان جنوبی، عباس لامعی در حاشیه افتتاح این کانون اظهاركرد: برای تجهیر و تکمیل این مرکز بیش از 120 میلیون تومان هزینه شده است.

وی، با بیان این که امکان پذیرش حد اقل 10 نفر به صورت همزمان در کانون اصلاح ساختار قامتی شهرستان درمیان فراهم شده است، تصريح کرد: با افتتاح این کانون قریب 12 هزار دانش آموز این شهرستان مرزی از مزایای آن برخوردار شدند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی، خاطرنشان کرد: هدف از افتتاح  کانون هایی از این دست در شهرستان های استان شناسایی دانش آموزان با ناهنجاری های قامتی و هدایت و اصلاح وضعیت ساختار قامتی آنان است.

لامعی، با بیان این که دانش‌آموزان سرمايه‌هاي انساني ايران اسلامي هستند و هرگونه افت جسمي يا ضعف در اندام آن‌ها در وضعيت جسماني، رواني و رفتاري آن‌ها اثر سوء خواهد داشت، افزود: در حال حاضر 5 کانون اصلاح ساختار قامتی در شهرستان های استان خراسان جنوبی فعالیت می کنند

افتتاح کانون اصلاح ساختار قامتی در شهرستان درمیان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خراسان جنوبی، عباس لامعی در حاشیه افتتاح این کانون اظهاركرد: برای تجهیر و تکمیل این مرکز بیش از 120 میلیون تومان هزینه شده است.

وی، با بیان این که امکان پذیرش حد اقل 10 نفر به صورت همزمان در کانون اصلاح ساختار قامتی شهرستان درمیان فراهم شده است، تصريح کرد: با افتتاح این کانون قریب 12 هزار دانش آموز این شهرستان مرزی از مزایای آن برخوردار شدند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی، خاطرنشان کرد: هدف از افتتاح  کانون هایی از این دست در شهرستان های استان شناسایی دانش آموزان با ناهنجاری های قامتی و هدایت و اصلاح وضعیت ساختار قامتی آنان است.

لامعی، با بیان این که دانش‌آموزان سرمايه‌هاي انساني ايران اسلامي هستند و هرگونه افت جسمي يا ضعف در اندام آن‌ها در وضعيت جسماني، رواني و رفتاري آن‌ها اثر سوء خواهد داشت، افزود: در حال حاضر 5 کانون اصلاح ساختار قامتی در شهرستان های استان خراسان جنوبی فعالیت می کنند

افتتاح کانون اصلاح ساختار قامتی در شهرستان درمیان

بک لینک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author