افتتاح مدرسه 5کلاسه خیری ساز در منطقه خانمیرزا

افتتاح مدرسه 5کلاسه خیری ساز در منطقه خانمیرزا

به گزارش مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل ازاستان چهار محال وبختیاری، بهروز امیدی اظهار کرد: مدرسه 5کلاسه در روستای صالحات منطقه خانمیرزا توسط خیر مدرسه ساز «محمد برکت » با هدف استفاده دانش آموزان مقطع ابتدایی ساخته شده است.

امیدی افزود: این مدرسه با زیر بنای 350متر مربع  ودر زمینی به مساحت 2هزار متر مربع با اعتباری بالغ بر 5 میلیارد ریال  مورد بهره برداری قرار گرفت.

افتتاح مدرسه 5کلاسه خیری ساز در منطقه خانمیرزا

به گزارش مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل ازاستان چهار محال وبختیاری، بهروز امیدی اظهار کرد: مدرسه 5کلاسه در روستای صالحات منطقه خانمیرزا توسط خیر مدرسه ساز «محمد برکت » با هدف استفاده دانش آموزان مقطع ابتدایی ساخته شده است.

امیدی افزود: این مدرسه با زیر بنای 350متر مربع  ودر زمینی به مساحت 2هزار متر مربع با اعتباری بالغ بر 5 میلیارد ریال  مورد بهره برداری قرار گرفت.

افتتاح مدرسه 5کلاسه خیری ساز در منطقه خانمیرزا

نصب بیتالک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author