اعزام 1800 دانش آموز در آبان ماه به اردوی راهیان نور

اعزام 1800 دانش آموز در آبان ماه به اردوی راهیان نور

به گزارش مركز اطلاع رسانی وروابط عمومی  وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان  قزوين ،سالار قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین در حاشیه اعزام دانش آموزان به اردوی راهیان نور اظهار داشت: مرحله دوم اعزام دانش آموزان به اردوی راهیان نور در آبان ماه سال جاری 95 برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این مرحله بالغ بر 1800 نفر از دانش آموزان استان قزوین از 13 منطقه استان به اردوی راهیان نور اعزام خواهند شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین خاطر نشان کرد: در آبان ماه، دانش آموزان در 5 نوبت با آمار 360 نفر در هر گروه به اردوی راهیان نور در مناطق جنوب کشور اعزام می شوند.

سالار قاسمی تصریح کرد: در این اردوی راهیان نور، 120 نفر از فرهنگیان استان دانش آموزان را همراهی خواهند نمود، همچنین 40 نفر راوی و 40 نفر روحانی نیز به همراه دانش آموزان و فرهنگیان در این اردو شرکت می کنند.

اعزام 1800 دانش آموز در آبان ماه به اردوی راهیان نور

به گزارش مركز اطلاع رسانی وروابط عمومی  وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان  قزوين ،سالار قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین در حاشیه اعزام دانش آموزان به اردوی راهیان نور اظهار داشت: مرحله دوم اعزام دانش آموزان به اردوی راهیان نور در آبان ماه سال جاری 95 برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این مرحله بالغ بر 1800 نفر از دانش آموزان استان قزوین از 13 منطقه استان به اردوی راهیان نور اعزام خواهند شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین خاطر نشان کرد: در آبان ماه، دانش آموزان در 5 نوبت با آمار 360 نفر در هر گروه به اردوی راهیان نور در مناطق جنوب کشور اعزام می شوند.

سالار قاسمی تصریح کرد: در این اردوی راهیان نور، 120 نفر از فرهنگیان استان دانش آموزان را همراهی خواهند نمود، همچنین 40 نفر راوی و 40 نفر روحانی نیز به همراه دانش آموزان و فرهنگیان در این اردو شرکت می کنند.

اعزام 1800 دانش آموز در آبان ماه به اردوی راهیان نور

مجله اینترنتی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author