اعزام 160 دانش آموزگلستانی، به اردوهای دانش آموزی راهیان نور درسال تحصیلی جدید

اعزام 160 دانش آموزگلستانی، به اردوهای دانش آموزی راهیان نور درسال تحصیلی جدید

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان گلستان، محمدرضا وطني گفت: 160 دانش آموز دختر گلستانی درقالب یک کاروان  4 اتوبوسی با  16 نفر عوامل شامل:مسئول اردو،مربی،راوی و روحانی به مدت 4 روز به منظور بازدید از مناطق عملیاتی غرب کشور ،اعزام شدند.

وطنی با اشاره به عملکرد مطلوب آموزش وپرورش گلستان در اعزام دانش آموزان گلستانی به مناطق عملیاتی جنوب، هدف از آن را آشنا سازی نسل های جامعه با فرهنگ غنی ایثار و شهادت  ، زحمات و رشادت هایی که دلیرمردان ایران اسلامی در هشت سال دفاع مقدس متحمل شدند عنوان نمود .

وی افزود: در سال گذشته تعداد 5300 نفر دانش آموز دختر و پسرمتوسطه دوم و عوامل اجرایی برای بازدید از مناطق عملیاتی اعزام شدند .

مدیر کل آموزش وپرورش گلستان افزود:برای سال جاری در مرحله اول از 10تا26 مهرماه  2400 نفر دختر به غرب کشور و در مرحله دوم از14  تا  24 مهرماه تعداد 2680 نفر پسر متوسطه دوم به مناطق جنوب اعزام خواهند شد.

اعزام 160 دانش آموزگلستانی، به اردوهای دانش آموزی راهیان نور درسال تحصیلی جدید

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان گلستان، محمدرضا وطني گفت: 160 دانش آموز دختر گلستانی درقالب یک کاروان  4 اتوبوسی با  16 نفر عوامل شامل:مسئول اردو،مربی،راوی و روحانی به مدت 4 روز به منظور بازدید از مناطق عملیاتی غرب کشور ،اعزام شدند.

وطنی با اشاره به عملکرد مطلوب آموزش وپرورش گلستان در اعزام دانش آموزان گلستانی به مناطق عملیاتی جنوب، هدف از آن را آشنا سازی نسل های جامعه با فرهنگ غنی ایثار و شهادت  ، زحمات و رشادت هایی که دلیرمردان ایران اسلامی در هشت سال دفاع مقدس متحمل شدند عنوان نمود .

وی افزود: در سال گذشته تعداد 5300 نفر دانش آموز دختر و پسرمتوسطه دوم و عوامل اجرایی برای بازدید از مناطق عملیاتی اعزام شدند .

مدیر کل آموزش وپرورش گلستان افزود:برای سال جاری در مرحله اول از 10تا26 مهرماه  2400 نفر دختر به غرب کشور و در مرحله دوم از14  تا  24 مهرماه تعداد 2680 نفر پسر متوسطه دوم به مناطق جنوب اعزام خواهند شد.

اعزام 160 دانش آموزگلستانی، به اردوهای دانش آموزی راهیان نور درسال تحصیلی جدید

کیمیا دانلود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author