استفاده از مشارکت عمومی يكي از بهترین راه حل ها برای رفع مشکلات آموزش و پرورش است

استفاده از مشارکت عمومی يكي از بهترین راه حل ها برای رفع مشکلات آموزش و پرورش است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان یزد، مرضیه گُرد در جلسه شورای آموزش و پرورش استان به سهم 12 درصدی استان در اجرای طرح بسته حمایتی اشاره و اظهاركرد : با توجه به نگاه حاکم بر حوزه مشارکت های مردمی و دیدگاه وزیر آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید، شاهد فعالیت های بی نظیری در استان یزد بوده ایم .

رئیس سازمان مدارس غیردولتی، توسعه مشاركت های مردمی و خانواده وزارت آموزش و پرورش به شایعات اخیر در مورد خصوصی سازی آموزش و پرورش اشاره كرد و افزود: متأسفانه عده ای با جریان سازی قصد محکوم ساختن آموزش و پرورش در زمینه خصوصی سازی را دارند که ما این ادعا را تکذیب می کنیم. قطعا شخصی که سال ها سابقه تدریس و مدیریت را داشته است سزاوار است در صورتي كه توانایی مدرسه داری را داشته باشد.

وي با بيان اينكه نگاه رئيس جمهور استفاده از مشارکت عمومی و خصوصی، در طرح هاست، تصريح كرد : استفاده از مشارکت عمومی و خصوصی برای آموزش و پرورش  يكي از بهترین راه حل ها برای رفع مشکلات است که فرمایش های مقام معظم رهبری مهری تاییدی بر آن است

استفاده از مشارکت عمومی يكي از بهترین راه حل ها برای رفع مشکلات آموزش و پرورش است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان یزد، مرضیه گُرد در جلسه شورای آموزش و پرورش استان به سهم 12 درصدی استان در اجرای طرح بسته حمایتی اشاره و اظهاركرد : با توجه به نگاه حاکم بر حوزه مشارکت های مردمی و دیدگاه وزیر آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید، شاهد فعالیت های بی نظیری در استان یزد بوده ایم .

(image)

رئیس سازمان مدارس غیردولتی، توسعه مشاركت های مردمی و خانواده وزارت آموزش و پرورش به شایعات اخیر در مورد خصوصی سازی آموزش و پرورش اشاره كرد و افزود: متأسفانه عده ای با جریان سازی قصد محکوم ساختن آموزش و پرورش در زمینه خصوصی سازی را دارند که ما این ادعا را تکذیب می کنیم. قطعا شخصی که سال ها سابقه تدریس و مدیریت را داشته است سزاوار است در صورتي كه توانایی مدرسه داری را داشته باشد.

(image)

وي با بيان اينكه نگاه رئيس جمهور استفاده از مشارکت عمومی و خصوصی، در طرح هاست، تصريح كرد : استفاده از مشارکت عمومی و خصوصی برای آموزش و پرورش  يكي از بهترین راه حل ها برای رفع مشکلات است که فرمایش های مقام معظم رهبری مهری تاییدی بر آن است

(image)

استفاده از مشارکت عمومی يكي از بهترین راه حل ها برای رفع مشکلات آموزش و پرورش است

بک لینک قوی

موسیقی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author