استان کردستان رتبه اول کشور را در حوزه آموزش ابتدایی کسب کرد

استان کردستان رتبه اول کشور را در حوزه آموزش ابتدایی کسب کرد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از کردستان ، صادق صادق پور در گردهمایی معاونین آموزش ابتدایی استان که در سالن جلسات فرمانداری شهرستان بانه برگزار شد؛ اظهاركرد:  استان کردستان به عنوان موفق ترین استان های کشور است که دو سال پیاپی توانسته است مقام اول را در ارزیابی های کشوری به دست آورد.

مدیرکل آموزش دبستانی وزارت آموزش و پرورش ضمن تبریک کسب رتبه اول کشوری در جذب خالص پایه اول به کلیه همکاران استان ،تصريح كرد : علی رغم تعدد روستاها و پراکندگی آن ها این استان توانسته است در اختصاص فضاهای استان به دوره ابتدایی ، مقام سوم کشور را نیز کسب نماید و این موفقیت ها نشان از تلاش و دلسوزی و همراهی و همدلی کلیه همکاران است که جای تقدیر دارد.

وي انتخاب و انتصاب مدیران مدارس را از عوامل مهمی دانست که در بهبود فرایند ها تأثیر مستقیم دارد و گفت : یک مدیر خوب باید با تعامل سازنده، ارتباط مؤثر، آشنایی با فنون مذاکره و شناخت دقیق توانایی ها و قابلیت های خود، زمینه را برای داشتن مدرسه ای سالم و دانش آموزانی با نشاط فراهم آورد

استان کردستان رتبه اول کشور را در حوزه آموزش ابتدایی کسب کرد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از کردستان ، صادق صادق پور در گردهمایی معاونین آموزش ابتدایی استان که در سالن جلسات فرمانداری شهرستان بانه برگزار شد؛ اظهاركرد:  استان کردستان به عنوان موفق ترین استان های کشور است که دو سال پیاپی توانسته است مقام اول را در ارزیابی های کشوری به دست آورد.

مدیرکل آموزش دبستانی وزارت آموزش و پرورش ضمن تبریک کسب رتبه اول کشوری در جذب خالص پایه اول به کلیه همکاران استان ،تصريح كرد : علی رغم تعدد روستاها و پراکندگی آن ها این استان توانسته است در اختصاص فضاهای استان به دوره ابتدایی ، مقام سوم کشور را نیز کسب نماید و این موفقیت ها نشان از تلاش و دلسوزی و همراهی و همدلی کلیه همکاران است که جای تقدیر دارد.

وي انتخاب و انتصاب مدیران مدارس را از عوامل مهمی دانست که در بهبود فرایند ها تأثیر مستقیم دارد و گفت : یک مدیر خوب باید با تعامل سازنده، ارتباط مؤثر، آشنایی با فنون مذاکره و شناخت دقیق توانایی ها و قابلیت های خود، زمینه را برای داشتن مدرسه ای سالم و دانش آموزانی با نشاط فراهم آورد

استان کردستان رتبه اول کشور را در حوزه آموزش ابتدایی کسب کرد

فروش بک لینک

موسیقی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author