ارسال سلاح‌های مرگبار آمریکایی به جنگ یمن؛ دفاع تمام‌قد کاخ سفید از جنایات آل‌سعود

ارسال سلاح‌های مرگبار آمریکایی به جنگ یمن؛ دفاع تمام‌قد کاخ سفید از جنایات آل‌سعود
اعلام مقامات آمریکایی درباره توقف فروش بمب‌های خوشه‌ای به عربستان تنها یک ژست سیاسی است چرا که آمریکا همچنان در حال انتقال مرگبارترین سلاح‌های خود برای کشتار ملت یمن است.

ارسال سلاح‌های مرگبار آمریکایی به جنگ یمن؛ دفاع تمام‌قد کاخ سفید از جنایات آل‌سعود

اعلام مقامات آمریکایی درباره توقف فروش بمب‌های خوشه‌ای به عربستان تنها یک ژست سیاسی است چرا که آمریکا همچنان در حال انتقال مرگبارترین سلاح‌های خود برای کشتار ملت یمن است.
ارسال سلاح‌های مرگبار آمریکایی به جنگ یمن؛ دفاع تمام‌قد کاخ سفید از جنایات آل‌سعود

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author