ارتقاي جایگاه فنی حرفه ای و کار دانش یکی از ضرورت های ملی است

ارتقاي جایگاه فنی حرفه ای و کار دانش یکی از ضرورت های ملی است

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان کردستان ، علی زرافشان در نشست مشترک شورای معاونین استان که در باشگاه فرهنگیان سنندج برگزار شد؛ برگزاری مسابقات علمی عملی را یکی از کار های خوب وزارت آموزش و پرورش در شاخه فنی و حرفه ای و کار دانش دانست و افزود : برگزاری این مسابقات کار کردهای چند گانه ای را برای آموزش و پرورش دارد و ارتقاء جایگاه فنی حرفه ای و کار دانش که یکی از ضرورت های ملی ماست؛ مهم ترین کارکرد آن می باشد.

معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش با اشاره به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری درحوزه اشتغال و اقتصاد مقاومتی، آموزش مهارت در دوره آموزش رسمی را یک اصل مهم برشمرد و افرود : در دیدار جمعی از فرهنگیان با رهبر معظم انقلاب در هفته معلم، اینکه ایشان از نخبگان مهارتی یاد می کنند و می گویند برای پیشرفت کشور در کنار دانش آموزانی که از نظر ذهنی و نظری قوی هستند به دانش آموزانی که از جهت توانایی های مهارتی و عملیاتی توانمندند نیاز داریم؛ بیانگر اهمیت توسعه آموزش های فنی و حرفه ای است.

وی اعتماد به نفس دانش آموزان هنرستان های فنی حرفه ای و کار دانش نسبت به رشته، آینده تحصیلی و شغلی خود را از مزایای برگزاری این مسابقات عنوان کرد و اظهار كرد : تنها المپیاد ها نیستند که مورد توجه قرار می گیرند بلکه این سیاست کلان آموزش و پرورش است که در کنار توجه به دانش آموزان نظری به دانش آموزش فنی حرفه ای و کار دانش نیز توجه ویژه ای دارد.

زرافشان با بیان اینکه دانش آموزان توانمندی های متفاوتی دارند که باید از آن ها استفاده کرد؛ افزود : با برگزاری مسابقات علمی عملی هنرستان ها، به دنبال این هستیم که فرهنگ سازی کنیم که هوش های چند گانه و دوره IQ تمام شده و بقیه Q ها نیز جایگاه ویژه خودشان را دارند و دانش آموز متناسب با توانمندی های خودش باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی با بیان این مطلب که باور به کاهش تمرکز و تصدی گره گشاست؛ گفت: اکثر جشنواره و مسابقات برعهده استان بوده و بیشتر پژوهش سراهای استان ها نیز قطب یک فعالیت هستند و پایگاه گروه های آموزشی در استان ها متفاوت است و سعی شده که از ظرفیت همه استان ها به خوبی استفاده شود و برگزاری این مسابقات یکی از نمونه های کاهش تمرکز و واگذاری اختیارات و کاهش تصدی در سطح ستاد است.

ارتقاي جایگاه فنی حرفه ای و کار دانش یکی از ضرورت های ملی است

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان کردستان ، علی زرافشان در نشست مشترک شورای معاونین استان که در باشگاه فرهنگیان سنندج برگزار شد؛ برگزاری مسابقات علمی عملی را یکی از کار های خوب وزارت آموزش و پرورش در شاخه فنی و حرفه ای و کار دانش دانست و افزود : برگزاری این مسابقات کار کردهای چند گانه ای را برای آموزش و پرورش دارد و ارتقاء جایگاه فنی حرفه ای و کار دانش که یکی از ضرورت های ملی ماست؛ مهم ترین کارکرد آن می باشد.

معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش با اشاره به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری درحوزه اشتغال و اقتصاد مقاومتی، آموزش مهارت در دوره آموزش رسمی را یک اصل مهم برشمرد و افرود : در دیدار جمعی از فرهنگیان با رهبر معظم انقلاب در هفته معلم، اینکه ایشان از نخبگان مهارتی یاد می کنند و می گویند برای پیشرفت کشور در کنار دانش آموزانی که از نظر ذهنی و نظری قوی هستند به دانش آموزانی که از جهت توانایی های مهارتی و عملیاتی توانمندند نیاز داریم؛ بیانگر اهمیت توسعه آموزش های فنی و حرفه ای است.

وی اعتماد به نفس دانش آموزان هنرستان های فنی حرفه ای و کار دانش نسبت به رشته، آینده تحصیلی و شغلی خود را از مزایای برگزاری این مسابقات عنوان کرد و اظهار كرد : تنها المپیاد ها نیستند که مورد توجه قرار می گیرند بلکه این سیاست کلان آموزش و پرورش است که در کنار توجه به دانش آموزان نظری به دانش آموزش فنی حرفه ای و کار دانش نیز توجه ویژه ای دارد.

زرافشان با بیان اینکه دانش آموزان توانمندی های متفاوتی دارند که باید از آن ها استفاده کرد؛ افزود : با برگزاری مسابقات علمی عملی هنرستان ها، به دنبال این هستیم که فرهنگ سازی کنیم که هوش های چند گانه و دوره IQ تمام شده و بقیه Q ها نیز جایگاه ویژه خودشان را دارند و دانش آموز متناسب با توانمندی های خودش باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی با بیان این مطلب که باور به کاهش تمرکز و تصدی گره گشاست؛ گفت: اکثر جشنواره و مسابقات برعهده استان بوده و بیشتر پژوهش سراهای استان ها نیز قطب یک فعالیت هستند و پایگاه گروه های آموزشی در استان ها متفاوت است و سعی شده که از ظرفیت همه استان ها به خوبی استفاده شود و برگزاری این مسابقات یکی از نمونه های کاهش تمرکز و واگذاری اختیارات و کاهش تصدی در سطح ستاد است.

ارتقاي جایگاه فنی حرفه ای و کار دانش یکی از ضرورت های ملی است

خرید بک لینک

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author