اجلاس روسا اتاق فكر سياستگذاري وبرنامه ريزي براي دست يابي به افق1404 است

اجلاس روسا اتاق فكر سياستگذاري وبرنامه ريزي براي دست يابي به افق1404 است

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، عبدالله صابري در حاشيه سي وسومين در سالن اجلاس در حال برگزاري است در خصوص چالش هاي فراروي منطقه جناح گفت :کاهش پست های سازمانی ،کمبود اعتبارات مالی و هزینه های مصرفی، کمبود سرانه مدارس، در حوزه فیزیکی با توجه به اینکه چهار سال از تأسیس اداره می گذرد این اداره فاقد ساختمان اداری مناسب می باشد .کمبود نیروی انسانی متخصص به ویژه در مدارس فنی حرفه ای و کارودانش،کمبود نیروی انسانی در حوزه پرورشی ، تربیت بدنی و بهداشت ازجمله این مشکلات است .

وي با اشاره به اهميت اجلاس روسا افزود: این جلسات که با حضور مقامات عالی کشوری و خصوصاً ریاست محترم جمهوری و مقام وزارت و کارشناسان  و مدیران کل آموزش و پرورش در حوزه های مختلف برگزار می شود به منزله اتاق فکربزرگ برای برنامه ریزی و رسیدن به  اهداف بلند آموزش و پرورش  درافق 1404 و برنامه ششم توسعه  می باشد . همچنین باعث انتقال تجربیات ، خلاقیت هاو ابتکارات عمل و کمک به روند اجرایی سیاست های کلان آموزش و پرورش در جهت توسعه مدیریت و برنامه ریزی می باشد .

صابري در خصوص ارزيابي عملكرد آموزش وپرورش در دولت يازدهم افزود: عملکرد آموزش و پرورش دردولت تدبیر و امید با توجه به موارد ذیل مثبت ارزیابی می شود .نگاه منزلت محور به معلم، افزایش چند برابری بودجه آموزش و پرورش که در دولت تدبیر و امید محقق شده ولی متأسفانه به دلیل مشکلات فراوان باقیمانده از سا لهای قبل شاید خیلی ملموس به نظر نیاید .تمرکز بر اهداف بلند سند تحول بنیادین و اجرایی نمودن برنامه ها بر اساس آن و به عنوان نقشه راه، باز نمودن فضای نقد و انتقاد تا جایی که معلمان احساس می کنند برای حرفهایشان حتی در صورت منتقد بودن شنونده وجود دارد .اطلاع رسانی دقیق و سریع به مخاطبین از مجاری مختلف به ویژه رسانه ملی از جمله اين موارد است.

اجلاس روسا اتاق فكر سياستگذاري وبرنامه ريزي براي دست يابي به افق1404 است

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، عبدالله صابري در حاشيه سي وسومين در سالن اجلاس در حال برگزاري است در خصوص چالش هاي فراروي منطقه جناح گفت :کاهش پست های سازمانی ،کمبود اعتبارات مالی و هزینه های مصرفی، کمبود سرانه مدارس، در حوزه فیزیکی با توجه به اینکه چهار سال از تأسیس اداره می گذرد این اداره فاقد ساختمان اداری مناسب می باشد .کمبود نیروی انسانی متخصص به ویژه در مدارس فنی حرفه ای و کارودانش،کمبود نیروی انسانی در حوزه پرورشی ، تربیت بدنی و بهداشت ازجمله این مشکلات است .

وي با اشاره به اهميت اجلاس روسا افزود: این جلسات که با حضور مقامات عالی کشوری و خصوصاً ریاست محترم جمهوری و مقام وزارت و کارشناسان  و مدیران کل آموزش و پرورش در حوزه های مختلف برگزار می شود به منزله اتاق فکربزرگ برای برنامه ریزی و رسیدن به  اهداف بلند آموزش و پرورش  درافق 1404 و برنامه ششم توسعه  می باشد . همچنین باعث انتقال تجربیات ، خلاقیت هاو ابتکارات عمل و کمک به روند اجرایی سیاست های کلان آموزش و پرورش در جهت توسعه مدیریت و برنامه ریزی می باشد .

صابري در خصوص ارزيابي عملكرد آموزش وپرورش در دولت يازدهم افزود: عملکرد آموزش و پرورش دردولت تدبیر و امید با توجه به موارد ذیل مثبت ارزیابی می شود .نگاه منزلت محور به معلم، افزایش چند برابری بودجه آموزش و پرورش که در دولت تدبیر و امید محقق شده ولی متأسفانه به دلیل مشکلات فراوان باقیمانده از سا لهای قبل شاید خیلی ملموس به نظر نیاید .تمرکز بر اهداف بلند سند تحول بنیادین و اجرایی نمودن برنامه ها بر اساس آن و به عنوان نقشه راه، باز نمودن فضای نقد و انتقاد تا جایی که معلمان احساس می کنند برای حرفهایشان حتی در صورت منتقد بودن شنونده وجود دارد .اطلاع رسانی دقیق و سریع به مخاطبین از مجاری مختلف به ویژه رسانه ملی از جمله اين موارد است.

اجلاس روسا اتاق فكر سياستگذاري وبرنامه ريزي براي دست يابي به افق1404 است

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author