اجرای طرح تعالی مدیریت مدرسه در 240آموزشگاه استان

اجرای طرح تعالی مدیریت مدرسه در 240آموزشگاه استان

به گزارش  مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل ازاستان چهار محال وبختیاری ،بهروز امیدی اظهارکرد : طرح تعالی مدیریت در بیش از 68 مدرسه‌  ابتدایی استان به اجرا در آمده است.

امیدی افزود: این طرح همچنین در 90 مدرسه  دوره‌  اول متوسطه و 63 مدرسه  دوره‌  دوم متوسطه  اجرا شده است.

وی خاطرنشان کرد: 16 هنرستان فنی وحرفه ای و کاردانش و3 مدرسه آموزش استثنایی  استان  نیز مجری طرح تعالی مدیریت هستند.

اجرای طرح تعالی مدیریت مدرسه در 240آموزشگاه استان

به گزارش  مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل ازاستان چهار محال وبختیاری ،بهروز امیدی اظهارکرد : طرح تعالی مدیریت در بیش از 68 مدرسه‌  ابتدایی استان به اجرا در آمده است.

امیدی افزود: این طرح همچنین در 90 مدرسه  دوره‌  اول متوسطه و 63 مدرسه  دوره‌  دوم متوسطه  اجرا شده است.

وی خاطرنشان کرد: 16 هنرستان فنی وحرفه ای و کاردانش و3 مدرسه آموزش استثنایی  استان  نیز مجری طرح تعالی مدیریت هستند.

اجرای طرح تعالی مدیریت مدرسه در 240آموزشگاه استان

واتساپ جی بی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author