اجرای سند تحول بنیادین، تکلیف اصلی آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه است

اجرای سند تحول بنیادین، تکلیف اصلی آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان چهارمحال و بختياري، “رضا مددی”  در نشست هم اندیشی عملیاتی كردن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در شهرکرد ، اظهاركرد : روسای آموزش و پرورش مناطق با بستر سازی مناسب زمینه اجرایی شدن سندتحول بنیادین را فراهم نمایند.

رئیس ستاد اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش افزود : برای تحقق سند تحول بنیادین بایستی حمایت های لازم از خانواده و دستگاه های دیگر  کسب شود.

 وی ضمن توصیه به روسای مناطق آموزشی استان بر تسلط بر محتوای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، گفت: روسای مناطق آموزشی با تسلط بر محتوای این سند می توانند پیام های سند را به خوبی منتقل نمایند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش افزود : انتظار می رود با برگزاری دوره های آموزشی، معلمان و خانواده ها  در کم و کیف سند تحول بنیادین قرار بگیرند.

مددي از روسای مناطق آموزشی خواست تا سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را مبنای برنامه های سال 95 خود قرار دهند

اجرای سند تحول بنیادین، تکلیف اصلی آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان چهارمحال و بختياري، “رضا مددی”  در نشست هم اندیشی عملیاتی كردن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در شهرکرد ، اظهاركرد : روسای آموزش و پرورش مناطق با بستر سازی مناسب زمینه اجرایی شدن سندتحول بنیادین را فراهم نمایند.

رئیس ستاد اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش افزود : برای تحقق سند تحول بنیادین بایستی حمایت های لازم از خانواده و دستگاه های دیگر  کسب شود.

 وی ضمن توصیه به روسای مناطق آموزشی استان بر تسلط بر محتوای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، گفت: روسای مناطق آموزشی با تسلط بر محتوای این سند می توانند پیام های سند را به خوبی منتقل نمایند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش افزود : انتظار می رود با برگزاری دوره های آموزشی، معلمان و خانواده ها  در کم و کیف سند تحول بنیادین قرار بگیرند.

مددي از روسای مناطق آموزشی خواست تا سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را مبنای برنامه های سال 95 خود قرار دهند

اجرای سند تحول بنیادین، تکلیف اصلی آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه است

فروش بک لینک

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author