ابقاي رشته نقاشی در ساختار فنی و حرفه‌ای

ابقاي رشته نقاشی در ساختار فنی و حرفه‌ای

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از شوراي عالي آموزش و پرورش، مهدی نوید ادهم ، با اشاره به نهصد و سی‌امین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش که با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، اظهاركرد: در این جلسه بخش‌هایی از زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری به تصویب رسید و در یکی، دو جلسه آینده تمام آن مصوب خواهد شد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تصريح كرد : باید بر اساس سند تحول، ظرف و مظروف مدارس متناسب باشد و با الهام از برنامه درسی ملی و سند تحول آموزش و پرورش، فضاهای آموزشی متناسب ساخته شود.

وي بر ساخت مدارس با ضریب 3 تأکید کرد و افزود : تعداد دوره‌های تحصیلی باید 4 دوره 3 ساله باشد اما در گذشته مدارس با ضریب 5 ساخته می‌شد که اکنون باید متناسب با ساحت‌های 6 گانه تعلیم و تربیت باشد.

نوید ادهم بيان كرد: موضوع ساخت آزمایشگاه، کارگاه، نمازخانه و سالن‌های چند منظوره مدارس نیز در جلسه شورا مطرح و عدد و رقم‌هایی که نشان از سرانه آموزشی دانش‌آموزان است مورد بررسی قرار گرفت.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش به بخشی از مواردی که در جلسه این شورا تصویب شد اشاره و خاطرنشان کرد: در دوره ابتدایی مدارس باید تا دو طبقه ساخته شوند، بر ساخت مدارس متوسطه در زمین‌های بزرگ تأکید شد و از ساخت مدارس در زمین‌های کوچک باید خودداری شود.

وی با اشاره به موضوعی که در چند روز گذشته درخصوص رشته نقاشی نگرانی‌هایی را ایجاد کرده بود توضیحاتی داد و گفت: براساس تصمیم شورای عالی آموزش و پرورش، رشته نقاشی در فنی و حرفه‌ای ماندنی خواهد بود و در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای مطابق گذشته این رشته تدریس می‌شود.

نوید ادهم در خصوص سوگندنامه معلمان اظهار کرد: سوگندنامه معلمان آماده شده و برای تأیید خدمت ریاست جمهور ارسال شده است.

ابقاي رشته نقاشی در ساختار فنی و حرفه‌ای

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از شوراي عالي آموزش و پرورش، مهدی نوید ادهم ، با اشاره به نهصد و سی‌امین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش که با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، اظهاركرد: در این جلسه بخش‌هایی از زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری به تصویب رسید و در یکی، دو جلسه آینده تمام آن مصوب خواهد شد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تصريح كرد : باید بر اساس سند تحول، ظرف و مظروف مدارس متناسب باشد و با الهام از برنامه درسی ملی و سند تحول آموزش و پرورش، فضاهای آموزشی متناسب ساخته شود.

وي بر ساخت مدارس با ضریب 3 تأکید کرد و افزود : تعداد دوره‌های تحصیلی باید 4 دوره 3 ساله باشد اما در گذشته مدارس با ضریب 5 ساخته می‌شد که اکنون باید متناسب با ساحت‌های 6 گانه تعلیم و تربیت باشد.

نوید ادهم بيان كرد: موضوع ساخت آزمایشگاه، کارگاه، نمازخانه و سالن‌های چند منظوره مدارس نیز در جلسه شورا مطرح و عدد و رقم‌هایی که نشان از سرانه آموزشی دانش‌آموزان است مورد بررسی قرار گرفت.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش به بخشی از مواردی که در جلسه این شورا تصویب شد اشاره و خاطرنشان کرد: در دوره ابتدایی مدارس باید تا دو طبقه ساخته شوند، بر ساخت مدارس متوسطه در زمین‌های بزرگ تأکید شد و از ساخت مدارس در زمین‌های کوچک باید خودداری شود.

وی با اشاره به موضوعی که در چند روز گذشته درخصوص رشته نقاشی نگرانی‌هایی را ایجاد کرده بود توضیحاتی داد و گفت: براساس تصمیم شورای عالی آموزش و پرورش، رشته نقاشی در فنی و حرفه‌ای ماندنی خواهد بود و در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای مطابق گذشته این رشته تدریس می‌شود.

نوید ادهم در خصوص سوگندنامه معلمان اظهار کرد: سوگندنامه معلمان آماده شده و برای تأیید خدمت ریاست جمهور ارسال شده است.

ابقاي رشته نقاشی در ساختار فنی و حرفه‌ای

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 8

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author