آينده كشور در گروِ توجه به معلمان و نقش آنان در ارتقاي كيفيت خلاصه مي شود

آينده كشور در گروِ توجه به معلمان و نقش آنان در ارتقاي كيفيت خلاصه مي شود

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، پيش ازظهر امروز علي اصغر فاني در سي و دومين يادواره بزرگداشت مقام معلم كه در تالار همايش معلم آموزش و پرورش منطقه 3 تهران برگزار شد؛ باتبريك عيد مبعث اظهار كرد: به تعبير حضرت امام (ره) كه معلمي شغل انبياء است چون مي تواند هدايت گر دانش آموزان و مردم به سمت صلاح و دستكاري جامعه باشد .

فاني با بيان اينكه آموزش و پرورش مسئوليت اداره ، برنامه ريزي و هدايت 105 هزار مدرسه در سطح كشور را برعهده دارد ، تصريح كرد: وجود  بيش از 13 ميليون دانش آموز ، 26 ميليون اولياي دانش آموز و قريب به يك ميليون فرهنگي ، نهاد آموزش و پرورش را در جايگاهي قرار مي دهد هيچ سازماني نمي تواند با آن مقايسه شود.

وي افزود: در دوردست ترين روستاهاي كشور و در كوچ عشاير نيز آموزش و پرورش حضور دارد كه اين ويژگي در مقايسه با ديگر نهادها بي نظير است.

عضو كابينه تدبير واميد با بيان اينكه بالاترين سرمايه هر كشوري كودكان ، نوجوانان و جوانان هستند، خاطرنشان كرد:  زيرساخت منابع انساني كشور در آموزش و پرورش و بالاترين سرمايه هر كشوري كه جزو شاخص هاي اصلي توسعه يافتگي محسوب مي شود در آموزش و پرورش مهيا مي شود و همگان مي دانند شاخص نيروي انساني  براي ارزيابي توسعه پايدار بسيار مهم است  و اين شاخص در آموزش و پرورش  نمود دارد.

وزير آموزش و پرورش با اشاره به عوامل مؤثر در فرآيند تعليم و تربيت اظهاركرد: فضا ، تجهيزات ، مديريت ، منابع ، محتواي آموزشي ، ارزشيابي  و معلم از عواملي هستند كه در ارتقاي كيفيت آموزشي مؤثر هستند اما در اين بين نقش معلم كليدي و ممتاز است به گونه اي كه در نبود آن  آموزش وپرورش تعطيل مي شود و هيچ جايگزيني براي آن وجود ندارد.

فاني ادامه داد: معلمان به دليل داشتن اين نقش كليدي و ممتاز شايسته هر گونه پاداشي هستند و هدف من نيز از حضور در اين جلسه تقدير از زحمات  و بوسيدن دست آنان مي باشد.

وزير آموزش و پرورش با اشاره به مشكلات 60 ساله نظام آموزشي كشور درخصوص كمبود اعتبارات گفت: همه معلمان مي دانند كه نمي توان تمام اين مشكلات را در چند سال اين دولت حل كرد، كما اينكه اين دولت دراجراي بحث رتبه بندي معلمان  گام هاي خوبي را برداشته است و اجراي آن را در سال 95 با تصويب بودجه 3500 ميليارد تومان با قوت ادامه خواهد داد.

عضو كابينه تدبير و اميد ارتقاي كيفيت و عدالت آموزشي را  استراتژي اصلي آموزش و پرورش دولت يازدهم عنوان كرد و افزود: در سال 95 و با تصويب هيأت وزيران مبناي اقدامات آموزش و پرورش اجراي متوازن سند تحول بنيادين هست كه اميداست با اجراي 150 برنامه بتوانيم بخشي از مشكلات آموزش و پرورش را حل كنيم.

فاني به برخي از دستاوردهاي آموزش و پرورش دولت يازدهم اشاره كرد و گفت: ايجاد 110 مدرسه تك دانش آموز جذب 71 هزار كودك بازمانده از تحصيل در استان سيستان وبلوچستان جذب 400 هزار دانش آموز متوسطه درمدارس شبانه روزي، پوشش تحصيلي 56 درصدي كودكان مناطق دو زبانه در دوره پيش دبستاني و اختصاص اعتبار 50 ميلياردتوماني در بودجه سال 95 آموزش و پرورش از ديگر اقدامات آموزش و پرورش دولت يازدهم است.

گفتني است ؛ در پايان اين مراسم وزير آموزش و پرورش از معلمان نمونه شهر تهران با اهداي لوح سپاس تقدير كرد.

آينده كشور در گروِ توجه به معلمان و نقش آنان در ارتقاي كيفيت خلاصه مي شود

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، پيش ازظهر امروز علي اصغر فاني در سي و دومين يادواره بزرگداشت مقام معلم كه در تالار همايش معلم آموزش و پرورش منطقه 3 تهران برگزار شد؛ باتبريك عيد مبعث اظهار كرد: به تعبير حضرت امام (ره) كه معلمي شغل انبياء است چون مي تواند هدايت گر دانش آموزان و مردم به سمت صلاح و دستكاري جامعه باشد .

فاني با بيان اينكه آموزش و پرورش مسئوليت اداره ، برنامه ريزي و هدايت 105 هزار مدرسه در سطح كشور را برعهده دارد ، تصريح كرد: وجود  بيش از 13 ميليون دانش آموز ، 26 ميليون اولياي دانش آموز و قريب به يك ميليون فرهنگي ، نهاد آموزش و پرورش را در جايگاهي قرار مي دهد هيچ سازماني نمي تواند با آن مقايسه شود.

وي افزود: در دوردست ترين روستاهاي كشور و در كوچ عشاير نيز آموزش و پرورش حضور دارد كه اين ويژگي در مقايسه با ديگر نهادها بي نظير است.

عضو كابينه تدبير واميد با بيان اينكه بالاترين سرمايه هر كشوري كودكان ، نوجوانان و جوانان هستند، خاطرنشان كرد:  زيرساخت منابع انساني كشور در آموزش و پرورش و بالاترين سرمايه هر كشوري كه جزو شاخص هاي اصلي توسعه يافتگي محسوب مي شود در آموزش و پرورش مهيا مي شود و همگان مي دانند شاخص نيروي انساني  براي ارزيابي توسعه پايدار بسيار مهم است  و اين شاخص در آموزش و پرورش  نمود دارد.

وزير آموزش و پرورش با اشاره به عوامل مؤثر در فرآيند تعليم و تربيت اظهاركرد: فضا ، تجهيزات ، مديريت ، منابع ، محتواي آموزشي ، ارزشيابي  و معلم از عواملي هستند كه در ارتقاي كيفيت آموزشي مؤثر هستند اما در اين بين نقش معلم كليدي و ممتاز است به گونه اي كه در نبود آن  آموزش وپرورش تعطيل مي شود و هيچ جايگزيني براي آن وجود ندارد.

فاني ادامه داد: معلمان به دليل داشتن اين نقش كليدي و ممتاز شايسته هر گونه پاداشي هستند و هدف من نيز از حضور در اين جلسه تقدير از زحمات  و بوسيدن دست آنان مي باشد.

وزير آموزش و پرورش با اشاره به مشكلات 60 ساله نظام آموزشي كشور درخصوص كمبود اعتبارات گفت: همه معلمان مي دانند كه نمي توان تمام اين مشكلات را در چند سال اين دولت حل كرد، كما اينكه اين دولت دراجراي بحث رتبه بندي معلمان  گام هاي خوبي را برداشته است و اجراي آن را در سال 95 با تصويب بودجه 3500 ميليارد تومان با قوت ادامه خواهد داد.

عضو كابينه تدبير و اميد ارتقاي كيفيت و عدالت آموزشي را  استراتژي اصلي آموزش و پرورش دولت يازدهم عنوان كرد و افزود: در سال 95 و با تصويب هيأت وزيران مبناي اقدامات آموزش و پرورش اجراي متوازن سند تحول بنيادين هست كه اميداست با اجراي 150 برنامه بتوانيم بخشي از مشكلات آموزش و پرورش را حل كنيم.

فاني به برخي از دستاوردهاي آموزش و پرورش دولت يازدهم اشاره كرد و گفت: ايجاد 110 مدرسه تك دانش آموز جذب 71 هزار كودك بازمانده از تحصيل در استان سيستان وبلوچستان جذب 400 هزار دانش آموز متوسطه درمدارس شبانه روزي، پوشش تحصيلي 56 درصدي كودكان مناطق دو زبانه در دوره پيش دبستاني و اختصاص اعتبار 50 ميلياردتوماني در بودجه سال 95 آموزش و پرورش از ديگر اقدامات آموزش و پرورش دولت يازدهم است.

گفتني است ؛ در پايان اين مراسم وزير آموزش و پرورش از معلمان نمونه شهر تهران با اهداي لوح سپاس تقدير كرد.

آينده كشور در گروِ توجه به معلمان و نقش آنان در ارتقاي كيفيت خلاصه مي شود

فروش بک لینک

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author