آموزش و پرورش آذربایجان غربی بعنوان دستگاه برتر در حوزه اقامه نماز معرفی شد

آموزش و پرورش آذربایجان غربی بعنوان دستگاه برتر در حوزه اقامه نماز معرفی شد

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از  آذربایجان غربی، همزمان با برگزاری اجلاس نماز در استان به پاس تلاش های مدیرکل آموزش و پرورش استان و مجموعه این اداره کل در اقامه نماز و در زمینه تحقق ابعاد توافقنامه انجام شده اعم از ماموریت های عمومی و اختصاصی از طرف ستاد اقامه نماز استان آذربایجان غربی با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.

در بخشی از متن این لوح سپاس که از سوی نماینده ولی فقیه در استان و استاندار آذربایجان غربی امضا شده، آمده است:

 در ارزیابی های صورت گرفته از فعالیتهای آن مجموعه طی سال 94 که به تایید هیات ارزیابی و داوری ستاد اقامه نماز استان آذربایجان غربی رسیده است حاکی از تلاش آن دستگاه در تحقق ابعاد توافقنامه، ماموریت های عمومی و ماموریت های اختصاصی و حصول نتیجه بوده است.

بر این اساس عملکرد ان اداره کل طی سال 94 در زمینه ترویج و توسعه فرهنگ نماز شایسته تقدیر ارزیابی گردیده و بدین وسیله از زحمات و تلاش های حضرتعالی و اعضای ستاد اقامه نماز تقدیر و تشکر می گردد.

آموزش و پرورش آذربایجان غربی بعنوان دستگاه برتر در حوزه اقامه نماز معرفی شد

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از  آذربایجان غربی، همزمان با برگزاری اجلاس نماز در استان به پاس تلاش های مدیرکل آموزش و پرورش استان و مجموعه این اداره کل در اقامه نماز و در زمینه تحقق ابعاد توافقنامه انجام شده اعم از ماموریت های عمومی و اختصاصی از طرف ستاد اقامه نماز استان آذربایجان غربی با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.

در بخشی از متن این لوح سپاس که از سوی نماینده ولی فقیه در استان و استاندار آذربایجان غربی امضا شده، آمده است:

 در ارزیابی های صورت گرفته از فعالیتهای آن مجموعه طی سال 94 که به تایید هیات ارزیابی و داوری ستاد اقامه نماز استان آذربایجان غربی رسیده است حاکی از تلاش آن دستگاه در تحقق ابعاد توافقنامه، ماموریت های عمومی و ماموریت های اختصاصی و حصول نتیجه بوده است.

بر این اساس عملکرد ان اداره کل طی سال 94 در زمینه ترویج و توسعه فرهنگ نماز شایسته تقدیر ارزیابی گردیده و بدین وسیله از زحمات و تلاش های حضرتعالی و اعضای ستاد اقامه نماز تقدیر و تشکر می گردد.

آموزش و پرورش آذربایجان غربی بعنوان دستگاه برتر در حوزه اقامه نماز معرفی شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author