آمریکا به‌دنبال براندازی نظام جمهوری اسلامی است/ برجام‌های بعدی هم به نفع آمریکا تمام می‌شوند

آمریکا به‌دنبال براندازی نظام جمهوری اسلامی است/ برجام‌های بعدی هم به نفع آمریکا تمام می‌شوند
یک کارشناس مسائل بین‌المللی با بیان اینکه آمریکا به‌دنبال تبدیل ایران به دولتی کنترل‌شده و غیرمزاحم در منطقه است، گفت: آمریکا غیر از براندازی جمهوری اسلامی، استحاله از درون و مهار حداکثری ایران هدف دیگری از مذاکره با ایران ندارد.

آمریکا به‌دنبال براندازی نظام جمهوری اسلامی است/ برجام‌های بعدی هم به نفع آمریکا تمام می‌شوند

یک کارشناس مسائل بین‌المللی با بیان اینکه آمریکا به‌دنبال تبدیل ایران به دولتی کنترل‌شده و غیرمزاحم در منطقه است، گفت: آمریکا غیر از براندازی جمهوری اسلامی، استحاله از درون و مهار حداکثری ایران هدف دیگری از مذاکره با ایران ندارد.
آمریکا به‌دنبال براندازی نظام جمهوری اسلامی است/ برجام‌های بعدی هم به نفع آمریکا تمام می‌شوند

تلگرام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author