آمادگی 27 پایگاه برای سنجش سلامت نوآموزان پایه اوّل استان

آمادگی 27 پایگاه برای سنجش سلامت نوآموزان پایه اوّل استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان گیلان ، مهدی حاجتی در نشست سنجش سلامت دانش آموزان گفت: اجرای دقیق سنجش سلامت پایه اول و ارائه خدماتی مانند واکسیناسیون و خدمات توانبخشی به ویژه در منطقه های سخت گذر اهمیت زیادی دارد.

وی افزود: طرح آموزش اولیای دانش آموزان پایه اول ابتدایی وتهیه بسته های آموزشی و کلاسهای توجیهی کارگاهی می تواند باعث تعمیق آموزش در پایگاههای سنجش سلامت شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان با اشاره به اهمیت بهداشت دهان و دندان گفت: مراقبان سلامت باید آموزشهای لازم را دریافت کنند و در 6 سال آینده تمام دانش آموزان پایه اول تا پایان متوسطه فلورایدتراپی شوند.

حاجتی خاطرنشان کرد: با تسهیل خدمات بهداشتی و ازدیاد پایگاههای سنجش سلامت می توان کیفیت این خدمات را افزایش داد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان تصريح كرد: در این طرح حدود 30 هزار دانش آموز پایه اوّل دبستان در زمینه های آمادگی تحصیلی ، بینایی، شنوایی و بهداشت دهان و دندان مورد سنجش قرار می گیرند و در پایان برای این دانش آموزان شناسنامه سلامت صادر می شود.

آمادگی 27 پایگاه برای سنجش سلامت نوآموزان پایه اوّل استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان گیلان ، مهدی حاجتی در نشست سنجش سلامت دانش آموزان گفت: اجرای دقیق سنجش سلامت پایه اول و ارائه خدماتی مانند واکسیناسیون و خدمات توانبخشی به ویژه در منطقه های سخت گذر اهمیت زیادی دارد.

وی افزود: طرح آموزش اولیای دانش آموزان پایه اول ابتدایی وتهیه بسته های آموزشی و کلاسهای توجیهی کارگاهی می تواند باعث تعمیق آموزش در پایگاههای سنجش سلامت شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان با اشاره به اهمیت بهداشت دهان و دندان گفت: مراقبان سلامت باید آموزشهای لازم را دریافت کنند و در 6 سال آینده تمام دانش آموزان پایه اول تا پایان متوسطه فلورایدتراپی شوند.

حاجتی خاطرنشان کرد: با تسهیل خدمات بهداشتی و ازدیاد پایگاههای سنجش سلامت می توان کیفیت این خدمات را افزایش داد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان تصريح كرد: در این طرح حدود 30 هزار دانش آموز پایه اوّل دبستان در زمینه های آمادگی تحصیلی ، بینایی، شنوایی و بهداشت دهان و دندان مورد سنجش قرار می گیرند و در پایان برای این دانش آموزان شناسنامه سلامت صادر می شود.

آمادگی 27 پایگاه برای سنجش سلامت نوآموزان پایه اوّل استان

بازی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author