آغاز طرح شهاب با پوشش 11هزار و316دانش آموز در استان

آغاز طرح شهاب با پوشش 11هزار و316دانش آموز در استان

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی  وزارت آموزش وپرورش به نقل از  استان کهگیلویه وبویراحمد ، هادی زارع پور در همایش آغازین این طرح اظهاركرد: این طرح استعدادهای ویژه دانش آموزان vh شناسایی وتوانمندیهای آنان در برنامه های جامع هدایت وراهنمایی ویژه قرار می گیرد.

 مدیرکل آموزش وپرورش  استان کهگیلویه وبویراحمد با بيان اين كه دانش آموزان دنا-باشت وعشایر زیر پوشش این طرح قرار گرفتند تصريح كرد :4هزار و400 نفر از کارشناسان-مدیران ومعاونین و آموزگاران اجرای این طرح را برعهده دارند.

زارع پور ادامه داد: با اجرای مستمر این برنامه در طول سال تحصیلی در سالهای آینده تمامی دانش آموزان زیر پوشش این طرح قرار می گیرند.

آغاز طرح شهاب با پوشش 11هزار و316دانش آموز در استان

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی  وزارت آموزش وپرورش به نقل از  استان کهگیلویه وبویراحمد ، هادی زارع پور در همایش آغازین این طرح اظهاركرد: این طرح استعدادهای ویژه دانش آموزان vh شناسایی وتوانمندیهای آنان در برنامه های جامع هدایت وراهنمایی ویژه قرار می گیرد.

 مدیرکل آموزش وپرورش  استان کهگیلویه وبویراحمد با بيان اين كه دانش آموزان دنا-باشت وعشایر زیر پوشش این طرح قرار گرفتند تصريح كرد :4هزار و400 نفر از کارشناسان-مدیران ومعاونین و آموزگاران اجرای این طرح را برعهده دارند.

زارع پور ادامه داد: با اجرای مستمر این برنامه در طول سال تحصیلی در سالهای آینده تمامی دانش آموزان زیر پوشش این طرح قرار می گیرند.

آغاز طرح شهاب با پوشش 11هزار و316دانش آموز در استان

دانلود shareit

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author