آتش‌بس در غوطه شرقی و دمشق 24 و در ریف لاذقیه 72 ساعته است

آتش‌بس در غوطه شرقی و دمشق 24 و در ریف لاذقیه 72 ساعته است
ارتش سوریه درباره جزئیات آتش‌بس جدید در این کشور خبر داد که این مسئله در غوطه شرقی و دمشق 24 و در ریف لاذقیه 72 ساعته خواهد بود.

آتش‌بس در غوطه شرقی و دمشق 24 و در ریف لاذقیه 72 ساعته است

ارتش سوریه درباره جزئیات آتش‌بس جدید در این کشور خبر داد که این مسئله در غوطه شرقی و دمشق 24 و در ریف لاذقیه 72 ساعته خواهد بود.
آتش‌بس در غوطه شرقی و دمشق 24 و در ریف لاذقیه 72 ساعته است

اپدیت نود32

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author