نواخته شدن زنگ” استکبارستیزی” در بیش ازهزار مدرسه استان

نواخته شدن زنگ” استکبارستیزی” در بیش ازهزار مدرسه استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي  وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان ،محمدرضا جهان اظهارکرد:  با توجه به اینکه روز 13 آبان پنجشنبه و همزمان با تعطیلی مدارس است، زنگ روز تاریخی استکبار ستیزی، امروز در یک هزار آموزشگاه این استان به صدا در آمد.

وی با یادآوری یوم الله 13 آبان و روزدانش آموزا ن گفت : دانش آموزان باتوجه به نقش کلیدی که در تحقق آرمانهای انقلاب دارند باید با الگوگیری از شهید فهمیده گام در این راه بردارند و برای پیشرفت روزفزون کشور تلاش کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: استان سمنان ۶۲۲دانش آموز و 124معلم شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است و این شهدای بزرگوار امروز بهترین الگوهای جوانان ما در جامعه هستند.

نواخته شدن زنگ” استکبارستیزی” در بیش ازهزار مدرسه استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي  وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان ،محمدرضا جهان اظهارکرد:  با توجه به اینکه روز 13 آبان پنجشنبه و همزمان با تعطیلی مدارس است، زنگ روز تاریخی استکبار ستیزی، امروز در یک هزار آموزشگاه این استان به صدا در آمد.

وی با یادآوری یوم الله 13 آبان و روزدانش آموزا ن گفت : دانش آموزان باتوجه به نقش کلیدی که در تحقق آرمانهای انقلاب دارند باید با الگوگیری از شهید فهمیده گام در این راه بردارند و برای پیشرفت روزفزون کشور تلاش کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: استان سمنان ۶۲۲دانش آموز و 124معلم شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است و این شهدای بزرگوار امروز بهترین الگوهای جوانان ما در جامعه هستند.

نواخته شدن زنگ” استکبارستیزی” در بیش ازهزار مدرسه استان

واتساپ جی بی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author