تربیت باید ماندگار باشد/ فداکاری “حمید رضا گنگوزهی” هیچگاه از ذهن و قلب مردم منطقه پاک نخواهد شد

تربیت باید ماندگار باشد/ فداکاری “حمید رضا گنگوزهی” هیچگاه از ذهن و قلب مردم منطقه پاک نخواهد شد

به گزارش مركزاطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سیستان وبلوچستان ، علی اصغر فانی در همایش معلمان فداکار که با حضور مسئولین استانی در سالن شهید عالی اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار شد ضمن بزرگداشت یاد و خاطره معلم فداکار حمید رضا گنگوزهی و آرزوی سلامتی برای معلم شجاع عبدالرئوف شهنوازی اظهارکرد: روشهای غیر مستقیم در تربیت دانش آموزان قطعا موثر خواهد بود به طوری که معلم با حضور خود درکلاس درس و با نظمی که از خود نشان می دهد دانش آموزان نظم را از او بیاموزد.

وزیر آموزش و پرورش تصريح کرد: در متون مختلف تربیت را به معنی ایجاد رفتاری مطلوب و نسبتا پایدار تعریف می کنند به این صورت که باید حرف باعمل در ذهن دانش آموز پایدار بماند.

وي خاطرنشان کرد: در 25 سال اخیر موضوع مدیریت رفتار سازمانی در دنیا تحت عنوان رفتار شهروندی سازمانی مطرح شده به این معنا که یک فرد رفتاری برای رضای مردم از خود نشان می دهد.

فاني با بیان اینکه ایثار در اسلام به اندازه عمر اسلام  شناخته شده است افزود: ایثار و گذشت مراتب بالایی دارد وکسی که وقتش را در اختیار مردم بگذارد قطعا در نزد خداوند سربلند خواهد بود.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: ایثار از مال مرتبه دیگری از ایثار می باشد مانند افراد خیر مدرسه ساز و مدرسه دار هستند و برای اداره مدرسه کمک می کنند.

وی با بیان اینکه بیش از 400 هزار، دانش آموز در مدارس شبانه روزی درس می خوانند بيان کرد: دولت در حد توان خود به این دانش آموزان کمک می کند که بقیه بودجه از طریق کمک مردم در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه مرتبه دیگر ایثار گذشت از جان است گفت : شهید شخصیتی است که اجازه می دهد قبل از اینکه مرگ او را دریابد به پیشواز مرگ برود که همه معلمین در مراتبی ایثارگر هستند و از بسیاری از حق و حقوق خود در قبال تربیت دانش آموزان می گذرند.

وی ادامه داد: تدریس معلمین در اقصی نقاط استان سیستان و بلوچستان با توجه به شرایط سخت تدریس ایثارگری آنها را نشان می دهد.

فانی تصریح کرد: معلمینی که تا پای جان برای تربیت دانش آموزان حرکت کردند اجر بیشتری در نزد خدا خواهند داشت

تربیت باید ماندگار باشد/ فداکاری “حمید رضا گنگوزهی” هیچگاه از ذهن و قلب مردم منطقه پاک نخواهد شد

به گزارش مركزاطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سیستان وبلوچستان ، علی اصغر فانی در همایش معلمان فداکار که با حضور مسئولین استانی در سالن شهید عالی اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار شد ضمن بزرگداشت یاد و خاطره معلم فداکار حمید رضا گنگوزهی و آرزوی سلامتی برای معلم شجاع عبدالرئوف شهنوازی اظهارکرد: روشهای غیر مستقیم در تربیت دانش آموزان قطعا موثر خواهد بود به طوری که معلم با حضور خود درکلاس درس و با نظمی که از خود نشان می دهد دانش آموزان نظم را از او بیاموزد.

وزیر آموزش و پرورش تصريح کرد: در متون مختلف تربیت را به معنی ایجاد رفتاری مطلوب و نسبتا پایدار تعریف می کنند به این صورت که باید حرف باعمل در ذهن دانش آموز پایدار بماند.

وي خاطرنشان کرد: در 25 سال اخیر موضوع مدیریت رفتار سازمانی در دنیا تحت عنوان رفتار شهروندی سازمانی مطرح شده به این معنا که یک فرد رفتاری برای رضای مردم از خود نشان می دهد.

فاني با بیان اینکه ایثار در اسلام به اندازه عمر اسلام  شناخته شده است افزود: ایثار و گذشت مراتب بالایی دارد وکسی که وقتش را در اختیار مردم بگذارد قطعا در نزد خداوند سربلند خواهد بود.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: ایثار از مال مرتبه دیگری از ایثار می باشد مانند افراد خیر مدرسه ساز و مدرسه دار هستند و برای اداره مدرسه کمک می کنند.

وی با بیان اینکه بیش از 400 هزار، دانش آموز در مدارس شبانه روزی درس می خوانند بيان کرد: دولت در حد توان خود به این دانش آموزان کمک می کند که بقیه بودجه از طریق کمک مردم در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه مرتبه دیگر ایثار گذشت از جان است گفت : شهید شخصیتی است که اجازه می دهد قبل از اینکه مرگ او را دریابد به پیشواز مرگ برود که همه معلمین در مراتبی ایثارگر هستند و از بسیاری از حق و حقوق خود در قبال تربیت دانش آموزان می گذرند.

وی ادامه داد: تدریس معلمین در اقصی نقاط استان سیستان و بلوچستان با توجه به شرایط سخت تدریس ایثارگری آنها را نشان می دهد.

فانی تصریح کرد: معلمینی که تا پای جان برای تربیت دانش آموزان حرکت کردند اجر بیشتری در نزد خدا خواهند داشت

تربیت باید ماندگار باشد/ فداکاری “حمید رضا گنگوزهی” هیچگاه از ذهن و قلب مردم منطقه پاک نخواهد شد

بک لینک رنک 5

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author