کسب رتبه “برگزیده” مقاله توسط معلم موسیانی در همایش ملی علمی- تربیت

کسب رتبه “برگزیده” مقاله توسط معلم موسیانی در همایش ملی علمی- تربیت

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان ایلام ،علی بیرانوند اظهاركرد: مقاله میرشکاری از معلمان منطقه موسیان  باعنوان « بررسي رابطه انواع شيوه هاي فرزند پروري والدين در روانشناسي اسلام با گرايش به اعتياد دانش آموزان» از ميان 4000 مقاله ارسالي از سراسر كشور به دبير خانه نخستين همايش علمي تخصصي ترببيت در شهر مقدس قم به عنوان مقاله برگزيده انتخاب شد.

مدیرکل آموزش وپرورش استان ایلام تصریح کرد: به همین منظور در 6 خرداد در محل بنياد بين المللي علوم وحياني اسرا با حضور مسؤلين وزارتي ، مديران كل ومعاونين پرورشي وفرهنگي ورؤساي امور تربيتي استان ها از افراد برگزيد تجليل به عمل آمد.

وي خاطرنشان كرد: معاونت پرورشي وفرهنگي وزارت سممممآوئنننتنتت آموزش و پرورش در مهر سال گذشته اقدام به فراخوان مقاله با 65 موضوع متناسب با 6 ساحت سند تحول بنيادين آموزش وپرورش و نسبت تربيت اسلامي با ساحت هاي شش گانه سند تحول از ميان فرهنگيان ، دانشگاهيان وحوزويان كرد.

کسب رتبه “برگزیده” مقاله توسط معلم موسیانی در همایش ملی علمی- تربیت

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان ایلام ،علی بیرانوند اظهاركرد: مقاله میرشکاری از معلمان منطقه موسیان  باعنوان « بررسي رابطه انواع شيوه هاي فرزند پروري والدين در روانشناسي اسلام با گرايش به اعتياد دانش آموزان» از ميان 4000 مقاله ارسالي از سراسر كشور به دبير خانه نخستين همايش علمي تخصصي ترببيت در شهر مقدس قم به عنوان مقاله برگزيده انتخاب شد.

مدیرکل آموزش وپرورش استان ایلام تصریح کرد: به همین منظور در 6 خرداد در محل بنياد بين المللي علوم وحياني اسرا با حضور مسؤلين وزارتي ، مديران كل ومعاونين پرورشي وفرهنگي ورؤساي امور تربيتي استان ها از افراد برگزيد تجليل به عمل آمد.

وي خاطرنشان كرد: معاونت پرورشي وفرهنگي وزارت سممممآوئنننتنتت آموزش و پرورش در مهر سال گذشته اقدام به فراخوان مقاله با 65 موضوع متناسب با 6 ساحت سند تحول بنيادين آموزش وپرورش و نسبت تربيت اسلامي با ساحت هاي شش گانه سند تحول از ميان فرهنگيان ، دانشگاهيان وحوزويان كرد.

کسب رتبه “برگزیده” مقاله توسط معلم موسیانی در همایش ملی علمی- تربیت

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author