حمله لفظی وزیر خارجه بحرین به «بسیج مردمی» عراق

حمله لفظی وزیر خارجه بحرین به «بسیج مردمی» عراق
وزیر خارجه بحرین همزمان با آغاز عملیات آزادسازی فلوجه، به نیروهای داوطلب مردمی در عراق حمله کرد.

حمله لفظی وزیر خارجه بحرین به «بسیج مردمی» عراق

وزیر خارجه بحرین همزمان با آغاز عملیات آزادسازی فلوجه، به نیروهای داوطلب مردمی در عراق حمله کرد.
حمله لفظی وزیر خارجه بحرین به «بسیج مردمی» عراق

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author