فعالیت 17 مدرسه “امین” در استان

فعالیت 17 مدرسه “امین” در استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خوزستان ، محمد تقی زاده در اولین  نشست برنامه ریزی کمیته همکاری های حوزه های علمیه و آموزش و پرورش در سال 95 گفت:  تقویت هویت ملی و مذهبی دانش آموزان از برنامه ها و اولویتهای این اداره کل بوده و براین اساس، همکاری های بین حوزه های علمیه و آموزش وپرورش نقش مهمی را ایفا می کند. هدف اصلی آموزش و پرورش، جلب توجه اقشار مختلف جامعه به امر تعلیم و تربیت ، ایجاد روحیه مشارکت و عزم استانی برای رشد و توسعه این نهاد مقدس است.

تقی زاده افزود: در حال حاضر 100 نفر مبلغ روحانی و همچنین معلمانی که تحصیلات حوزی دارند ، در مدارس امین مشغول به کار هستند.و در کشور از لحاظ اجرای این طرح جزو اولین ها هستیم.

فعالیت 17 مدرسه “امین” در استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خوزستان ، محمد تقی زاده در اولین  نشست برنامه ریزی کمیته همکاری های حوزه های علمیه و آموزش و پرورش در سال 95 گفت:  تقویت هویت ملی و مذهبی دانش آموزان از برنامه ها و اولویتهای این اداره کل بوده و براین اساس، همکاری های بین حوزه های علمیه و آموزش وپرورش نقش مهمی را ایفا می کند. هدف اصلی آموزش و پرورش، جلب توجه اقشار مختلف جامعه به امر تعلیم و تربیت ، ایجاد روحیه مشارکت و عزم استانی برای رشد و توسعه این نهاد مقدس است.

تقی زاده افزود: در حال حاضر 100 نفر مبلغ روحانی و همچنین معلمانی که تحصیلات حوزی دارند ، در مدارس امین مشغول به کار هستند.و در کشور از لحاظ اجرای این طرح جزو اولین ها هستیم.

فعالیت 17 مدرسه “امین” در استان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author