برگزاري دومين همايش ملّي يافته هاي نُوين در علوم ورزشي در 25 آذرماه سال جاري

برگزاري دومين همايش ملّي يافته هاي نُوين در علوم ورزشي در 25 آذرماه سال جاري

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، پس از برگزاري موفقيت آميز اولين همايش ملي يافته هاي نوين در علوم ورزشي با مشاركت بي نظير اساتيد، صاحب نظران ، پژوهش گران و دانشجويان حوزه علوم ورزشي كشور، دانشكده علوم ورزشي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در نظر دارد «دومين همايش ملي يافته هاي نوين در علوم ورزشي» را در روز 25 آذرماه 1395 برگزار كند.

براين اساس ؛ اين همايش با حمايت و مشاركت پژوهش گران ، دانشگاهيان، صاحب نظران ، دانش آموختگان و مديران اجرايي ورزش كشور، با هدف پيشبرد مرزهاي دانش و به منظور ارائه آخرين فعاليت هاي تحقيقاتي و دستاوردهاي علمي رشته تربيت بدني و علوم ورزشي ، در راستاي تحقق اهداف عاليه  نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در حوزه ورزش برگزار مي شود.

گفتني است ؛ علاقه مندان براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به تارنماي مراجعه كنند.

برگزاري دومين همايش ملّي يافته هاي نُوين در علوم ورزشي در 25 آذرماه سال جاري

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، پس از برگزاري موفقيت آميز اولين همايش ملي يافته هاي نوين در علوم ورزشي با مشاركت بي نظير اساتيد، صاحب نظران ، پژوهش گران و دانشجويان حوزه علوم ورزشي كشور، دانشكده علوم ورزشي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در نظر دارد «دومين همايش ملي يافته هاي نوين در علوم ورزشي» را در روز 25 آذرماه 1395 برگزار كند.

براين اساس ؛ اين همايش با حمايت و مشاركت پژوهش گران ، دانشگاهيان، صاحب نظران ، دانش آموختگان و مديران اجرايي ورزش كشور، با هدف پيشبرد مرزهاي دانش و به منظور ارائه آخرين فعاليت هاي تحقيقاتي و دستاوردهاي علمي رشته تربيت بدني و علوم ورزشي ، در راستاي تحقق اهداف عاليه  نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در حوزه ورزش برگزار مي شود.

گفتني است ؛ علاقه مندان براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به تارنماي مراجعه كنند.

برگزاري دومين همايش ملّي يافته هاي نُوين در علوم ورزشي در 25 آذرماه سال جاري

فستیوال فیلم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author