توجه به فلسفه زندگي و “نه” گفتن به پوچ گرايي از ويژگي هاي برجسته انقلاب اسلامي است

توجه به فلسفه زندگي و “نه” گفتن به پوچ گرايي از ويژگي هاي برجسته انقلاب اسلامي است

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، پيش از ظهر امروز، علي اكبر صالحي در كنگره ملي پرسش مهر16 رياست جمهوري كه درسالن اجلاس سران و با حضور علي اصغر فاني وزير آموزش و پرورش و محمد جواد ظريف رييس وزير امور خارجه برگزارشد، اظهار كرد: به جای بررسی سیر تحول پرونده ساختگی هسته ای ایران به بیان تحلیلی این موضوع می پردازم.

صالحي افزود: با مرور تحولات انسان ها در انقلاب هاي گذشته و بررسي انقلاب حضرت موسي، به اين نكته پي مي بريم كه برجستگی انقلاب حضرت موسی این بود که انسان ها را از بردگی نجات داد.

وي با اشاره به انقلاب فرانسه عنوان کرد: اساس انقلاب فرانسه برابری و برادری بود و اساس انقلاب ما «نه گفتن به پوچ گرایی و توجه دادن انسان به فلسفه زندگی» بوده است.

صالحی از علم، فناوری، اقتصاد قوی و نظامی گری به عنوان شاخص های قدرت یک کشور نام برد و تاکید کرد: کشوری که مدعی قدرت است بدون داشتن نظامی گری قوی مشکل خواهد داشت.

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه ما آمریکا را رقیب نظامی، اقتصادی و فرهنگی خود نمی دانیم، تصریح کرد: آمریکا رقیب ریشه ای ایران است و از باب اندیشه و فکر و فلسفه جدید زندگی و سیاسی با ایران مشکل دارد. آمریکا دید ایران برای آنها مشکل آفریده و نمی داند با این مشکل چگونه باید برخورد کند، آمریکا در جهل تحلیل نسبت به ایران است و ناخود آگاه خود را در چالشی در مقابل ما قرار داده که نمی دانست چگونه باید با آن برخورد کند.

وی ادامه داد: آمریکا دید با ایران نمی شود از در تقابل وارد شود و تصمیم گرفت از در تعامل وارد شود. در این مذاکرات گوش فلک را کر کردند که تحریم ها باعث شد ایران پای میز مذاکره بیاید اما تحریم ها که همیشه بود و بالاتر از آن جنگ تحمیلی بود اما ملت ایران تسلیم نشد.

رئیس سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: آمریکا خود به این نتیجه رسید که باید با ایران مذاکره کند و این قدرت ملی ما بود مذاکرات را بر آمریکا تحمیل کرد ولي نبايد اشتباه كرد که آمریکایی ها خیرخواه ما شده اند.

توجه به فلسفه زندگي و “نه” گفتن به پوچ گرايي از ويژگي هاي برجسته انقلاب اسلامي است

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، پيش از ظهر امروز، علي اكبر صالحي در كنگره ملي پرسش مهر16 رياست جمهوري كه درسالن اجلاس سران و با حضور علي اصغر فاني وزير آموزش و پرورش و محمد جواد ظريف رييس وزير امور خارجه برگزارشد، اظهار كرد: به جای بررسی سیر تحول پرونده ساختگی هسته ای ایران به بیان تحلیلی این موضوع می پردازم.

صالحي افزود: با مرور تحولات انسان ها در انقلاب هاي گذشته و بررسي انقلاب حضرت موسي، به اين نكته پي مي بريم كه برجستگی انقلاب حضرت موسی این بود که انسان ها را از بردگی نجات داد.

وي با اشاره به انقلاب فرانسه عنوان کرد: اساس انقلاب فرانسه برابری و برادری بود و اساس انقلاب ما «نه گفتن به پوچ گرایی و توجه دادن انسان به فلسفه زندگی» بوده است.

صالحی از علم، فناوری، اقتصاد قوی و نظامی گری به عنوان شاخص های قدرت یک کشور نام برد و تاکید کرد: کشوری که مدعی قدرت است بدون داشتن نظامی گری قوی مشکل خواهد داشت.

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه ما آمریکا را رقیب نظامی، اقتصادی و فرهنگی خود نمی دانیم، تصریح کرد: آمریکا رقیب ریشه ای ایران است و از باب اندیشه و فکر و فلسفه جدید زندگی و سیاسی با ایران مشکل دارد. آمریکا دید ایران برای آنها مشکل آفریده و نمی داند با این مشکل چگونه باید برخورد کند، آمریکا در جهل تحلیل نسبت به ایران است و ناخود آگاه خود را در چالشی در مقابل ما قرار داده که نمی دانست چگونه باید با آن برخورد کند.

وی ادامه داد: آمریکا دید با ایران نمی شود از در تقابل وارد شود و تصمیم گرفت از در تعامل وارد شود. در این مذاکرات گوش فلک را کر کردند که تحریم ها باعث شد ایران پای میز مذاکره بیاید اما تحریم ها که همیشه بود و بالاتر از آن جنگ تحمیلی بود اما ملت ایران تسلیم نشد.

رئیس سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: آمریکا خود به این نتیجه رسید که باید با ایران مذاکره کند و این قدرت ملی ما بود مذاکرات را بر آمریکا تحمیل کرد ولي نبايد اشتباه كرد که آمریکایی ها خیرخواه ما شده اند.

توجه به فلسفه زندگي و “نه” گفتن به پوچ گرايي از ويژگي هاي برجسته انقلاب اسلامي است

car

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author