پيام تسليت وزير آموزش و پرورش به مناسبت درگذشت همسر شهيد”بابايي”

پيام تسليت وزير آموزش و پرورش به مناسبت درگذشت همسر شهيد”بابايي”

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، متن كامل پيام علي اصغر فاني به شرح زير است:

بسم الله الرحمن ارحيم

   « كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذوالجلال والاكرام  »

خانواده محترم شهيد بابايي

با سلام ؛

    خبر ارتحال معلم دلسوز، تلاشگر عرصه تعليم و تربيت و يار و ياورخلبان شهيد بابايي مرحومه مغفوره سركار خانم” صديقه حكمت “موجب تالم وتاثر خاطر گرديد . اينجانب فقدان اين معلم ارزنده را به شما ، جامعه معلمان و همه ي ارادتمندان به خانواده شهدا تسليت عرض نموده و ايمان راسخ دارم ،  الطاف پروردگار ، در اين اندوه بزرگ  تسلي بخش دل داغدار تان خواهد بود .

از درگاه خداوند غفّار ، براي آن فقيده سعيده و “معلم خوب بچه ها” غفران و براي بازماندگان معزّز صبر و شكيبايي  مسئلت دارم . اميدكه در سايه سار مواهب الهي سلامت و سعادتمند باشيد .

پيام تسليت وزير آموزش و پرورش به مناسبت درگذشت همسر شهيد”بابايي”

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، متن كامل پيام علي اصغر فاني به شرح زير است:

بسم الله الرحمن ارحيم

   « كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذوالجلال والاكرام  »

خانواده محترم شهيد بابايي

با سلام ؛

    خبر ارتحال معلم دلسوز، تلاشگر عرصه تعليم و تربيت و يار و ياورخلبان شهيد بابايي مرحومه مغفوره سركار خانم” صديقه حكمت “موجب تالم وتاثر خاطر گرديد . اينجانب فقدان اين معلم ارزنده را به شما ، جامعه معلمان و همه ي ارادتمندان به خانواده شهدا تسليت عرض نموده و ايمان راسخ دارم ،  الطاف پروردگار ، در اين اندوه بزرگ  تسلي بخش دل داغدار تان خواهد بود .

از درگاه خداوند غفّار ، براي آن فقيده سعيده و “معلم خوب بچه ها” غفران و براي بازماندگان معزّز صبر و شكيبايي  مسئلت دارم . اميدكه در سايه سار مواهب الهي سلامت و سعادتمند باشيد .

پيام تسليت وزير آموزش و پرورش به مناسبت درگذشت همسر شهيد”بابايي”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author