کسب 20رتبه ی برگزیده مسابقات فرهنگی و هنری کشور توسط دانش آموزان استان

کسب 20رتبه ی برگزیده مسابقات فرهنگی و هنری کشور توسط دانش آموزان استان

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی  وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خراسان شمالی ، براتعلی حاتمی اظهار کرد: با ارسال 60 اثر به مرحله کشوری شاهد کسب 20 رتبه  منتخب در سی و چهارمین دوره مسابقات فرهنگی و هنری بوده ایم.

مدیرکل آموزش وپرورش استان خراسان شمالی تصريح كرد: مسابقات فرهنگی و هنری شامل رشته های هنرهای دستی و تجسمی ، ادبیات و شعر و داستان  ،مطالعه و تحقیق ،هنرهای آوایی ، هنرهای نمایشی و فضای مجازی بوده است.

وي افزود: دانش آموزان برگزیده از 20تا29 مردادماه در دو بخش دختران و پسران در اردوگاه شهید رجایی نیشابور استان خراسان رضوی حضور می یابند ودر در دوره های آموزشی و کارگاه های مربوطه شرکت خواهند داشت.

کسب 20رتبه ی برگزیده مسابقات فرهنگی و هنری کشور توسط دانش آموزان استان

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی  وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خراسان شمالی ، براتعلی حاتمی اظهار کرد: با ارسال 60 اثر به مرحله کشوری شاهد کسب 20 رتبه  منتخب در سی و چهارمین دوره مسابقات فرهنگی و هنری بوده ایم.

مدیرکل آموزش وپرورش استان خراسان شمالی تصريح كرد: مسابقات فرهنگی و هنری شامل رشته های هنرهای دستی و تجسمی ، ادبیات و شعر و داستان  ،مطالعه و تحقیق ،هنرهای آوایی ، هنرهای نمایشی و فضای مجازی بوده است.

وي افزود: دانش آموزان برگزیده از 20تا29 مردادماه در دو بخش دختران و پسران در اردوگاه شهید رجایی نیشابور استان خراسان رضوی حضور می یابند ودر در دوره های آموزشی و کارگاه های مربوطه شرکت خواهند داشت.

کسب 20رتبه ی برگزیده مسابقات فرهنگی و هنری کشور توسط دانش آموزان استان

مد روز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author