پرسش مهر هفدهم رئیس جمهوربا موضوع نفي خشونت در منطقه وجهان

پرسش مهر هفدهم رئیس جمهوربا موضوع نفي خشونت در منطقه وجهان

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، حسن روحاني رئيس جمهور درمراسم نواختن«زنگ مدرسه» و بازگشايي مدارس درسال تحصيلي 96-95 كه باحضور محمد نهاونديان رئيس دفتر رئيس جمهور، علي اصغرفاني وزيرآموزش وپرورش و برخي ازمعاونين وزارتخانه وخيرين مدرسه ساز در دبيرستان نمونه دولتي دخترانه حضرت نرجس«س» برگزارشد، سوالات مربوط به پرسش مهر هفدهم را به شرح زير اعلام كرد:

1-از کجا خشونت تشأت گرفته است و چگونه عده ای خشونت را می آموزند؟

2-در برابر خشونت چگونه باید ایستادگی کرد؟

3-چگونه می توانیم کشوری داشته باشیم، جامعه ای داشته باشیم دارای رحمت اسلامی و نبوی؟

4- چگونه می توانیم جوامع منطقه و جهان را از خشونت برهانیم؟

گفتني است؛ بر اساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، پرسش مهر در اولین روز سال تحصیلی توسط عالی ترین مقام اجرایی کشور برای دانش آموزان و معلمان سراسر کشور اجرا می شود و در طرح پرسش مهر، رئیس جمهور وقت کشور یکی از مهم ترین مسائل کشور و یا تعلیم و تربیت را به عنوان پرسش مهر مطرح می کند و دانش آموزان، فرهنگیان، دانشجو معلمان و اولياي دانش آموزان در قالب فعالیت های فرهنگی و هنری به آن پاسخ می دهند.

پرسش مهر هفدهم رئیس جمهوربا موضوع نفي خشونت در منطقه وجهان

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، حسن روحاني رئيس جمهور درمراسم نواختن«زنگ مدرسه» و بازگشايي مدارس درسال تحصيلي 96-95 كه باحضور محمد نهاونديان رئيس دفتر رئيس جمهور، علي اصغرفاني وزيرآموزش وپرورش و برخي ازمعاونين وزارتخانه وخيرين مدرسه ساز در دبيرستان نمونه دولتي دخترانه حضرت نرجس«س» برگزارشد، سوالات مربوط به پرسش مهر هفدهم را به شرح زير اعلام كرد:

1-از کجا خشونت تشأت گرفته است و چگونه عده ای خشونت را می آموزند؟

2-در برابر خشونت چگونه باید ایستادگی کرد؟

3-چگونه می توانیم کشوری داشته باشیم، جامعه ای داشته باشیم دارای رحمت اسلامی و نبوی؟

4- چگونه می توانیم جوامع منطقه و جهان را از خشونت برهانیم؟

گفتني است؛ بر اساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، پرسش مهر در اولین روز سال تحصیلی توسط عالی ترین مقام اجرایی کشور برای دانش آموزان و معلمان سراسر کشور اجرا می شود و در طرح پرسش مهر، رئیس جمهور وقت کشور یکی از مهم ترین مسائل کشور و یا تعلیم و تربیت را به عنوان پرسش مهر مطرح می کند و دانش آموزان، فرهنگیان، دانشجو معلمان و اولياي دانش آموزان در قالب فعالیت های فرهنگی و هنری به آن پاسخ می دهند.

پرسش مهر هفدهم رئیس جمهوربا موضوع نفي خشونت در منطقه وجهان

نخبگان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author