ولایت فقیه میثاق مشترک تشکل های دانش آموزی است

ولایت فقیه میثاق مشترک تشکل های دانش آموزی است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سیستان و بلوچستان ، حميد رضا كفاش در همایش تشکل های دانش آموزی که در سالن اجتماعات اردوگاه فرهنگی تربیتی فاطمه الزهرا (س) برگزار شده اظهارکرد : مقام معظم رهبری در دو جلسه ی اخیر با فرهنگیان نکات ارزشمندی را مطرح كرده اند که بایستی سال ها بر روی آن کار شود .

معاون پرورشی و فرهنگی وزير آموزش و پرورش با اشاره به اینکه بحث ولایت فقیه میثاق مشترک همه ما در تشکل های دانش آموزی است تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل تاکید کرده اند که اگر روی نسلی با هویت ملی و دینی کار شود اقتصاد مقاومتی در اموزش و پرورش عملیاتی خواهد شد .

وي خاطرنشان كرد : هویت ملی ، احترام به سرود و پرچم ، انقلاب اسلامی و داشته های ملی و مذهبی از جمله مواردی است که باید نسبت به آن ها توجه شود .

كفاش بیان کرد : نوجوان ما بایستی به ایرانی بودن ، هویت ملی و دینی و تولیدات داخلی افتخار کند و تشکل های دانش آموزی باید نسبت به پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی که نماد های بسیاری را با خود به همراه دارد حساسیت بیشتری داشته باشند و خصوصا برای استان های مرزی این توجه ،حساسیت و تکرار بسیار مهم تر است

معاون پرورشی و فرهنگی وزير آموزش و پرورش افزود : توجه، علاقه به یکدیگر و دوری از عباراتی که دل ها را کدر می کند می تواند به اخلاق و احترام در جامعه مبدل شود .

وی با اشاره به اینکه “تحمل یکدیگر” از دیگر مواردی است که رهبر معظم انقلاب به آن اشاره كرده اند گفت : تحمل یکدیگر ، شنیدن صدای مخالف را از جمله مواردی است که باید در آموزش و پرورش نهادینه شود .

کفاش با اشاره به اینکه همه ما در مقابل فرمان مقام معظم رهبری در نظام تابع محض هستیم تاکید کرد : رهبر انقلاب فرمودند که از عنوان پیش آهنگی که یاد آور خاطره قبل از انقلاب است استفاده نشود به همین سبب از همین تریبون به صورت رسمی اعلام می کنم که در هیچ جای کشور هیچ کسی نباید از این عنوان استفاده کند .

وی با اشاره به اینکه سازمان منحله پیش آهنگی قبل انقلاب نباید با پیشتازان و فرزانگان مورد قیاس قرار گیرد بیان کرد : تشکل های پیشتازان ، فرزانگان ، انجمن اسلامی دانش آموزان و بسیج دانش آموزی دارای قانون مصوب هستند  .

معاون پرورشی و فرهنگی وزير آموزش و پرورش گفت : اصل مشکل ما در تشکل های دانش آموزی در کمبود اعتبار و بودجه است ، دانش آموزان ما بدانند که تا بحال ریالی برای تشکل های دانش آموزی در آموزش و پرورش نداشتیم .

ولایت فقیه میثاق مشترک تشکل های دانش آموزی است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سیستان و بلوچستان ، حميد رضا كفاش در همایش تشکل های دانش آموزی که در سالن اجتماعات اردوگاه فرهنگی تربیتی فاطمه الزهرا (س) برگزار شده اظهارکرد : مقام معظم رهبری در دو جلسه ی اخیر با فرهنگیان نکات ارزشمندی را مطرح كرده اند که بایستی سال ها بر روی آن کار شود .

معاون پرورشی و فرهنگی وزير آموزش و پرورش با اشاره به اینکه بحث ولایت فقیه میثاق مشترک همه ما در تشکل های دانش آموزی است تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل تاکید کرده اند که اگر روی نسلی با هویت ملی و دینی کار شود اقتصاد مقاومتی در اموزش و پرورش عملیاتی خواهد شد .

وي خاطرنشان كرد : هویت ملی ، احترام به سرود و پرچم ، انقلاب اسلامی و داشته های ملی و مذهبی از جمله مواردی است که باید نسبت به آن ها توجه شود .

كفاش بیان کرد : نوجوان ما بایستی به ایرانی بودن ، هویت ملی و دینی و تولیدات داخلی افتخار کند و تشکل های دانش آموزی باید نسبت به پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی که نماد های بسیاری را با خود به همراه دارد حساسیت بیشتری داشته باشند و خصوصا برای استان های مرزی این توجه ،حساسیت و تکرار بسیار مهم تر است

معاون پرورشی و فرهنگی وزير آموزش و پرورش افزود : توجه، علاقه به یکدیگر و دوری از عباراتی که دل ها را کدر می کند می تواند به اخلاق و احترام در جامعه مبدل شود .

وی با اشاره به اینکه “تحمل یکدیگر” از دیگر مواردی است که رهبر معظم انقلاب به آن اشاره كرده اند گفت : تحمل یکدیگر ، شنیدن صدای مخالف را از جمله مواردی است که باید در آموزش و پرورش نهادینه شود .

کفاش با اشاره به اینکه همه ما در مقابل فرمان مقام معظم رهبری در نظام تابع محض هستیم تاکید کرد : رهبر انقلاب فرمودند که از عنوان پیش آهنگی که یاد آور خاطره قبل از انقلاب است استفاده نشود به همین سبب از همین تریبون به صورت رسمی اعلام می کنم که در هیچ جای کشور هیچ کسی نباید از این عنوان استفاده کند .

وی با اشاره به اینکه سازمان منحله پیش آهنگی قبل انقلاب نباید با پیشتازان و فرزانگان مورد قیاس قرار گیرد بیان کرد : تشکل های پیشتازان ، فرزانگان ، انجمن اسلامی دانش آموزان و بسیج دانش آموزی دارای قانون مصوب هستند  .

معاون پرورشی و فرهنگی وزير آموزش و پرورش گفت : اصل مشکل ما در تشکل های دانش آموزی در کمبود اعتبار و بودجه است ، دانش آموزان ما بدانند که تا بحال ریالی برای تشکل های دانش آموزی در آموزش و پرورش نداشتیم .

ولایت فقیه میثاق مشترک تشکل های دانش آموزی است

بک لینک رنک 4

موزیک سرا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author