هم اکنون تعداد 439 مدرسه زير پوشش طرح تعالي مدرسه در استان قرار دارند

هم اکنون تعداد 439 مدرسه زير پوشش طرح تعالي مدرسه در استان قرار دارند

به گزارش مركز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان اصفهان، محمدحسن قائديها در دوره آموزشي طرح تعالي مدرسه كه دراردوگاه شهيد بهشتي برگزار شد، اظهاركرد : هم اكنون در استان 439 مدرسه زير پوشش طرح تعالي مدرسه قرار دارند كه 185 مدرسه ابتدايي، 145 مدرسه متوسطه اول، 78 مدرسه متوسطه دوم و 31 واحد فني و حرفه اي است.

مديركل آموزش و پرورش استان اصفهان تصريح كرد : در ارزيابي صورت گرفته طرح تعالي 56 مدرسه در استان حائز رتبه و از اين تعداد 20 مدرسه برتر شناخته شدند.

وي سال تحصيلي 94-95  را سال سختي مالي براي آموزش و پرورش استان عنوان كرد و افزود : با اين وجود آموزش و پرورش كوشيد تا خود را به شاخص هايي كه از طرف وزارت متبوع تعيين شده بود، برساند.

در پايان اين دوره آموزشي يكروزه كه با حضور مديران مدارس زير پوشش طرح تعالي از تعدادي از فعالان اين مدارس تجليل صورت گرفت.

گفتني است؛ هم اكنون 768 هزار و 922 دانش آموز در پنج هزار و 345 واحد آموزشي اصفهان مشغول به تحصيل هستند.

هم اکنون تعداد 439 مدرسه زير پوشش طرح تعالي مدرسه در استان قرار دارند

به گزارش مركز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان اصفهان، محمدحسن قائديها در دوره آموزشي طرح تعالي مدرسه كه دراردوگاه شهيد بهشتي برگزار شد، اظهاركرد : هم اكنون در استان 439 مدرسه زير پوشش طرح تعالي مدرسه قرار دارند كه 185 مدرسه ابتدايي، 145 مدرسه متوسطه اول، 78 مدرسه متوسطه دوم و 31 واحد فني و حرفه اي است.

مديركل آموزش و پرورش استان اصفهان تصريح كرد : در ارزيابي صورت گرفته طرح تعالي 56 مدرسه در استان حائز رتبه و از اين تعداد 20 مدرسه برتر شناخته شدند.

وي سال تحصيلي 94-95  را سال سختي مالي براي آموزش و پرورش استان عنوان كرد و افزود : با اين وجود آموزش و پرورش كوشيد تا خود را به شاخص هايي كه از طرف وزارت متبوع تعيين شده بود، برساند.

در پايان اين دوره آموزشي يكروزه كه با حضور مديران مدارس زير پوشش طرح تعالي از تعدادي از فعالان اين مدارس تجليل صورت گرفت.

گفتني است؛ هم اكنون 768 هزار و 922 دانش آموز در پنج هزار و 345 واحد آموزشي اصفهان مشغول به تحصيل هستند.

هم اکنون تعداد 439 مدرسه زير پوشش طرح تعالي مدرسه در استان قرار دارند

فروش بک لینک

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author