نگاه حرفه ای در طرح استیضاح فانی وجود ندارد

نگاه حرفه ای در طرح استیضاح فانی وجود ندارد

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از پانا، علیرضا رحیمی، استیضاح فانی را دارای جنبه های فنی و زمینه های سیاسی دانست و به خبرنگار پارلمانی پانا گفت: در حوزه مدیریتی و فنی، مشكلاتی مطرح شده كه برخی از آنها وارد است و خود آقای وزیر نیز این ایرادات را نفی نكرده، قاطبه فرهنگیان نیز با مشكل مواجه هستند و جامعه دانش آموزی نیز به لحاظ سیستم آموزشی با مشكل مواجه است؛ این جنبه مدیریتی و فنی مساله است.

عضو كمیسیون امنیت ملی در بعد دیگر، به جنبه سیاسی استیضاح علی اصغر فانی اشاره و اظهار داشت: در این مساله كه دولت را با تغییر وزیر مواجه كنند و به وی‍ژه اینكه طرح استیضاح در آستانه بازگشایی مدارس صورت گیرد؛ ‌نگاه حرفه ای وجود ندارد و می توان جمع بندی كرد كه نگاه، بیشتر سیاسی است. در مجموع، تركیبی از انگیزه های فنی، مدیریتی و سیاسی برای این استیضاح وجود دارد و فكر می كنم نگاه سیاسی، غالب است.

وی تاكید كرد: در این شرایط، تغییر وزیر هیچ یك از مشكلات مطروحه در طرح استیضاح را حل نخواهد كرد. حتی یك مشكل  نیز برطرف نخواهد شد و فقط ممكن است اثری روانی  بر بخشی از جامعه فرهنگیان داشته باشد؛ آن هم اثر روانی كه هیچ دستاورد مالی معیشتی مدیریتی و كاربردی برای هیچ بخشی نخواهد داشت.

رحیمی ضرورت اعمال نگاه حرفه ای و تخصصی را ضروری دانست و خاطرنشان كرد: بر این اساس و با یك نگاه حرفه ای، زمان استیضاح اصلا زمان مناسبی نیست و به نظر می رسد برخی از نمایندگان كه استیضاح را امضا كرده اند نیز در حال پس گرفتن امضایشان هستند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: مجموعه آموزش و پرورش در تلاش است تا تعامل خود را با نمایندگان استیضاح كننده بیشتر كند و یكی از نقاط ضعف آموزش و پرورش به تعامل این وزارتخانه با مجلس بر می گردد كه به میزان توانمندی معاونت پارلمانی این وزارتخانه مرتبط است.

نگاه حرفه ای در طرح استیضاح فانی وجود ندارد

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از پانا، علیرضا رحیمی، استیضاح فانی را دارای جنبه های فنی و زمینه های سیاسی دانست و به خبرنگار پارلمانی پانا گفت: در حوزه مدیریتی و فنی، مشكلاتی مطرح شده كه برخی از آنها وارد است و خود آقای وزیر نیز این ایرادات را نفی نكرده، قاطبه فرهنگیان نیز با مشكل مواجه هستند و جامعه دانش آموزی نیز به لحاظ سیستم آموزشی با مشكل مواجه است؛ این جنبه مدیریتی و فنی مساله است.

عضو كمیسیون امنیت ملی در بعد دیگر، به جنبه سیاسی استیضاح علی اصغر فانی اشاره و اظهار داشت: در این مساله كه دولت را با تغییر وزیر مواجه كنند و به وی‍ژه اینكه طرح استیضاح در آستانه بازگشایی مدارس صورت گیرد؛ ‌نگاه حرفه ای وجود ندارد و می توان جمع بندی كرد كه نگاه، بیشتر سیاسی است. در مجموع، تركیبی از انگیزه های فنی، مدیریتی و سیاسی برای این استیضاح وجود دارد و فكر می كنم نگاه سیاسی، غالب است.

وی تاكید كرد: در این شرایط، تغییر وزیر هیچ یك از مشكلات مطروحه در طرح استیضاح را حل نخواهد كرد. حتی یك مشكل  نیز برطرف نخواهد شد و فقط ممكن است اثری روانی  بر بخشی از جامعه فرهنگیان داشته باشد؛ آن هم اثر روانی كه هیچ دستاورد مالی معیشتی مدیریتی و كاربردی برای هیچ بخشی نخواهد داشت.

رحیمی ضرورت اعمال نگاه حرفه ای و تخصصی را ضروری دانست و خاطرنشان كرد: بر این اساس و با یك نگاه حرفه ای، زمان استیضاح اصلا زمان مناسبی نیست و به نظر می رسد برخی از نمایندگان كه استیضاح را امضا كرده اند نیز در حال پس گرفتن امضایشان هستند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: مجموعه آموزش و پرورش در تلاش است تا تعامل خود را با نمایندگان استیضاح كننده بیشتر كند و یكی از نقاط ضعف آموزش و پرورش به تعامل این وزارتخانه با مجلس بر می گردد كه به میزان توانمندی معاونت پارلمانی این وزارتخانه مرتبط است.

نگاه حرفه ای در طرح استیضاح فانی وجود ندارد

مدلینگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author