موزه آموزش و پرورش استان سمنان راه‌اندازی می‌شود‌

موزه آموزش و پرورش استان سمنان راه‌اندازی می‌شود‌

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان ، محمدرضا جهان اظهار كرد: برنامه‌ریزی برای افتتاح این موزه به‌عنوان نخستین موزه آموزش و پرورش استان سمنان تا پایان امسال انجام‌شده است.

وی افزود: این موزه در مدرسه چمران سمنان به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین مدارس استان سمنان ایجاد می‌شود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان سمنان با اشاره به اینکه افتتاح موزه فرهنگیان یکی از آرزوهای فرهنگیان استان سمنان بوده است عنوان کرد: این موزه به‌عنوان شناسنامه و هویتی برای فرهنگیان استان سمنان محسوب می‌شود.

جهان با اشاره به اینکه موزه فرهنگیان استان سمنان بار دیگر زحمات و نقش والای معلمان را برای شکل دادن جامعه به تصویر خواهد کشید بیان کرد: در این موزه آثار فرهنگیان استان سمنان به نمایش گذاشته می‌شود.

وی عنوان کرد: موزه فرهنگیان استان سمنان شامل بخش ویژه‌ای به نام «اولین‌ها در آموزش‌وپرورش استان سمنان» است و در بخشی دیگر از آن نیز آثار قدیمی و جدیدی از فرهنگیان استان سمنان در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان سمنان با اشاره به اینکه موزه فرهنگیان این استان گامی در راستای تکریم پیشکسوتان عرصه تعلیم و تربیت استان سمنان است گفت: مردم با دیدن آثار فرهنگیان و تاریخچه آموزش‌وپرورش استان سمنان، بار دیگر به عظمت فعالیت آنان پی ‌می‌برند.

موزه آموزش و پرورش استان سمنان راه‌اندازی می‌شود‌

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان ، محمدرضا جهان اظهار كرد: برنامه‌ریزی برای افتتاح این موزه به‌عنوان نخستین موزه آموزش و پرورش استان سمنان تا پایان امسال انجام‌شده است.

وی افزود: این موزه در مدرسه چمران سمنان به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین مدارس استان سمنان ایجاد می‌شود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان سمنان با اشاره به اینکه افتتاح موزه فرهنگیان یکی از آرزوهای فرهنگیان استان سمنان بوده است عنوان کرد: این موزه به‌عنوان شناسنامه و هویتی برای فرهنگیان استان سمنان محسوب می‌شود.

جهان با اشاره به اینکه موزه فرهنگیان استان سمنان بار دیگر زحمات و نقش والای معلمان را برای شکل دادن جامعه به تصویر خواهد کشید بیان کرد: در این موزه آثار فرهنگیان استان سمنان به نمایش گذاشته می‌شود.

وی عنوان کرد: موزه فرهنگیان استان سمنان شامل بخش ویژه‌ای به نام «اولین‌ها در آموزش‌وپرورش استان سمنان» است و در بخشی دیگر از آن نیز آثار قدیمی و جدیدی از فرهنگیان استان سمنان در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان سمنان با اشاره به اینکه موزه فرهنگیان این استان گامی در راستای تکریم پیشکسوتان عرصه تعلیم و تربیت استان سمنان است گفت: مردم با دیدن آثار فرهنگیان و تاریخچه آموزش‌وپرورش استان سمنان، بار دیگر به عظمت فعالیت آنان پی ‌می‌برند.

موزه آموزش و پرورش استان سمنان راه‌اندازی می‌شود‌

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author