مراسم تشییع پیکر حاج‌حسن شایانفر برگزار شد

مراسم تشییع پیکر حاج‌حسن شایانفر برگزار شد
مراسم تشییع پیکر حاج حسن شایانفر مدیر دفتر پژوهش‌های موسسه کیهان و مشاور فرهنگی رئیس این موسسه صبح امروز از درب منزل آن مرحوم برگزار شد.

مراسم تشییع پیکر حاج‌حسن شایانفر برگزار شد

مراسم تشییع پیکر حاج حسن شایانفر مدیر دفتر پژوهش‌های موسسه کیهان و مشاور فرهنگی رئیس این موسسه صبح امروز از درب منزل آن مرحوم برگزار شد.
مراسم تشییع پیکر حاج‌حسن شایانفر برگزار شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author