مدیران مدارس بازوی اصلی آموزش و پرورش محسوب می‌شوند

مدیران مدارس بازوی اصلی آموزش و پرورش محسوب می‌شوند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان همدان، عبدالرضا فولادوند در همایش مدیران متوسطه استان که با حضور معاون آموزش متوسطه ی وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، با بیان این که کاهش مشکلات آموزش و پرورش نیازمند پالایش محیط در راستای رسیدن به مجموعه‌ای مطلوب است، تصریح کرد: مدیران بازوی اصلی آموزش و پرورش محسوب می‌شوند که برای افزایش خلاقیت این قشر 30 درصد از مکاتبات و بخشنامه‌های ابلاغی کاهش داده شد.

فولادوند با اشاره به مشکل رفتاری برخی از دانش‌آموزان در مدارس،  گفت: این امر می‌طلبد تا مدیران مدارس به نیازهای مختلف دانش‌آموزان اهمیت ویژه‌ای بدهند تا شاهد رفع این آسیب‌ها باشیم.

وی افزود: نحوه آموزش باید به‌ گونه‌ای باشد که آینده دانش‌آموزان به کشمکش‌های سیاسی گره نخورد، زیرا این مسائل ضربه سنگینی به آموزش و پرورش وارد می‌کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با بیان این که مهرماه سال گذشته را به شکل مطلوبی آغاز کرده و سال تحصیلی را بهتر پشت سر گذاشتیم ، خاطرنشان کرد: سال تحصیلی 95-96 به سبب پیچیدگی‌های استقرار پایه دهم سال دشواری است.

مدیران مدارس بازوی اصلی آموزش و پرورش محسوب می‌شوند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان همدان، عبدالرضا فولادوند در همایش مدیران متوسطه استان که با حضور معاون آموزش متوسطه ی وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، با بیان این که کاهش مشکلات آموزش و پرورش نیازمند پالایش محیط در راستای رسیدن به مجموعه‌ای مطلوب است، تصریح کرد: مدیران بازوی اصلی آموزش و پرورش محسوب می‌شوند که برای افزایش خلاقیت این قشر 30 درصد از مکاتبات و بخشنامه‌های ابلاغی کاهش داده شد.

فولادوند با اشاره به مشکل رفتاری برخی از دانش‌آموزان در مدارس،  گفت: این امر می‌طلبد تا مدیران مدارس به نیازهای مختلف دانش‌آموزان اهمیت ویژه‌ای بدهند تا شاهد رفع این آسیب‌ها باشیم.

وی افزود: نحوه آموزش باید به‌ گونه‌ای باشد که آینده دانش‌آموزان به کشمکش‌های سیاسی گره نخورد، زیرا این مسائل ضربه سنگینی به آموزش و پرورش وارد می‌کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با بیان این که مهرماه سال گذشته را به شکل مطلوبی آغاز کرده و سال تحصیلی را بهتر پشت سر گذاشتیم ، خاطرنشان کرد: سال تحصیلی 95-96 به سبب پیچیدگی‌های استقرار پایه دهم سال دشواری است.

مدیران مدارس بازوی اصلی آموزش و پرورش محسوب می‌شوند

ورزشی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author