مدرسه بستر توسعه پایدار همه جانبه هر کشوری است

مدرسه بستر توسعه پایدار همه جانبه هر کشوری است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از شهرستان های استان تهران ، محمدرضا حافظي در دهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز شهرستان شهریار كه در تالار شباهنگ شهریار برگزار شد، با اشاره به قدمت 17 ساله مجمع خیرین مدرسه ساز در کشور اظهاركرد : در حال حاضر با افتخار می گویم 600 هزار خیر مدرسه ساز در کشور و یک میلیون خیر مدرسه ساز در جهان داریم و این هدف سازنده مقدس را حمایت می کنیم.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور تصريح کرد : مدرسه بستر توسعه پایدار همه جانبه هر کشوری است هر کشوری که  آموزش و پرورش موفقی داشته باشد در تمام زمینه های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی موفق خواهد بود.

وي با اشاره به اینکه اولین خیر بعد انقلاب مقدس جمهوری اسلامی امام راحل بوده است خاطرنشان كرد : ایشان فرموده اند همه کشور باید مدرسه شود .

حافظی بيان كرد : ملت ما ملتی فرهنگ دوست می باشد وتعداد خیران هر روز با رشد چشمگیری در حال افزایش می باشند وافراد زيادي خود را در این حرکت معنوی سهیم می کنند

مدرسه بستر توسعه پایدار همه جانبه هر کشوری است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از شهرستان های استان تهران ، محمدرضا حافظي در دهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز شهرستان شهریار كه در تالار شباهنگ شهریار برگزار شد، با اشاره به قدمت 17 ساله مجمع خیرین مدرسه ساز در کشور اظهاركرد : در حال حاضر با افتخار می گویم 600 هزار خیر مدرسه ساز در کشور و یک میلیون خیر مدرسه ساز در جهان داریم و این هدف سازنده مقدس را حمایت می کنیم.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور تصريح کرد : مدرسه بستر توسعه پایدار همه جانبه هر کشوری است هر کشوری که  آموزش و پرورش موفقی داشته باشد در تمام زمینه های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی موفق خواهد بود.

وي با اشاره به اینکه اولین خیر بعد انقلاب مقدس جمهوری اسلامی امام راحل بوده است خاطرنشان كرد : ایشان فرموده اند همه کشور باید مدرسه شود .

حافظی بيان كرد : ملت ما ملتی فرهنگ دوست می باشد وتعداد خیران هر روز با رشد چشمگیری در حال افزایش می باشند وافراد زيادي خود را در این حرکت معنوی سهیم می کنند

مدرسه بستر توسعه پایدار همه جانبه هر کشوری است

خرید بک لینک

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author