فعالیت ۳۳ هزار دبیر تربیت‌بدنی درسطح مدارس کشور

فعالیت ۳۳ هزار دبیر تربیت‌بدنی درسطح مدارس کشور

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان ایلام، مهرزاد حمیدی اظهارکرد: درکشور با کمبود مدرسه روبرو نیستیم و کسی به خاطر اینکه مدرسه وجود ندارد از تحصیل بازنمی‌ماند.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزير آموزش‌وپرورش، بابیان اینکه درحال حاضر قريب  5 هزار مدرسه زیر 5 نفردرکشور وجود دارد، تصریح کرد: 33 هزار دبیر تربیت‌بدنی و 5 هزار و 800 مراقب سلامت فعالیت‌های ورزشی و حوزه سلامت دانش آموزان را پوشش می‌دهند.

وي، بابیان اینکه 3 هزار مکان ورزشی برون مدرسه‌ای در سطح کشور برای دنش آموزان وجود دارد، افزود: اواخر مهرماه سال جاری المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای آغاز می‌شود که قبل از آن در ایام تابستان در حوزه توانمندسازی دانش آموزان در رشته‌های مختلف ورزشی فعالیت می‌شود.

حمیدی، با اشاره به اینکه در سال جاری 5 میلیارد ریال خرید تجهیزات مدارس به استان‌ها ابلاغ‌شده است، یادآور شد: همچنین 3 میلیارد ریال از طریق سازمان توسعه و تجهیز و نوسازی مدارس به‌منظور تأمین بسته‌های ورزشی برای مدارس ابتدایی در سال اختصاص داده است.

وی، ابرازکرد: در حوزه درس تربیت‌بدنی شورای آموزش‌وپرورش تصویب کرده که کلاس تربیت‌بدنی به دو سه ساعت درس تربیت‌بدنی خواهند داشت و در حوزه محتوای در سال‌های گذشته راهنمای تدریس معلم تهیه‌شده بود که برای امسال به همه مدارس ابلاغ خواهد شد.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزير آموزش‌وپرورش افزود: نظام آموزشی ما باید در فعالیت‌های آموزشی و پرورشی شکل گیرد و به همین منظور کانون‌های درون مدرسه‌ای در طول سال تحصیلی فعالیت خود را ادامه خواهند داد و استعدادیابی ورزشی دانش آموزان توسط کانون‌های درون مدرسه‌ای صورت می‌گیرد.

حمیدی افزود: به فدراسیون‌های ورزشی در زمینه استعدادیابی توسط کانون‌ها کمک خواهیم کرد و باید گفت که نظام استعدادیابی باید به خزانه 13 میلیونی آموزش‌وپرورش وصل شود و در هر استان 6 مدرسه تخصصی مجوز صادرشده است که روزانه 6 تا 8 ساعت درس تربیت‌بدنی را تدریس کنند.

وی با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در حوزه سلامت و بهداشت، اظهار کرد: در دانشگاه فرهنگیان درس بهداشت و سلامت پیش بینی شده و هر معملی ۲ ساعت درس بهداشت و سلامت خواهد داشت و ۹ ساعت درس عملی حوزه تربیت بدنی  و سلامت به دوره تحصیل معلمان در دانشگاه فرهنگیان اضافه شده که این دستاورد بزرگی است.

فعالیت ۳۳ هزار دبیر تربیت‌بدنی درسطح مدارس کشور

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان ایلام، مهرزاد حمیدی اظهارکرد: درکشور با کمبود مدرسه روبرو نیستیم و کسی به خاطر اینکه مدرسه وجود ندارد از تحصیل بازنمی‌ماند.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزير آموزش‌وپرورش، بابیان اینکه درحال حاضر قريب  5 هزار مدرسه زیر 5 نفردرکشور وجود دارد، تصریح کرد: 33 هزار دبیر تربیت‌بدنی و 5 هزار و 800 مراقب سلامت فعالیت‌های ورزشی و حوزه سلامت دانش آموزان را پوشش می‌دهند.

وي، بابیان اینکه 3 هزار مکان ورزشی برون مدرسه‌ای در سطح کشور برای دنش آموزان وجود دارد، افزود: اواخر مهرماه سال جاری المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای آغاز می‌شود که قبل از آن در ایام تابستان در حوزه توانمندسازی دانش آموزان در رشته‌های مختلف ورزشی فعالیت می‌شود.

حمیدی، با اشاره به اینکه در سال جاری 5 میلیارد ریال خرید تجهیزات مدارس به استان‌ها ابلاغ‌شده است، یادآور شد: همچنین 3 میلیارد ریال از طریق سازمان توسعه و تجهیز و نوسازی مدارس به‌منظور تأمین بسته‌های ورزشی برای مدارس ابتدایی در سال اختصاص داده است.

وی، ابرازکرد: در حوزه درس تربیت‌بدنی شورای آموزش‌وپرورش تصویب کرده که کلاس تربیت‌بدنی به دو سه ساعت درس تربیت‌بدنی خواهند داشت و در حوزه محتوای در سال‌های گذشته راهنمای تدریس معلم تهیه‌شده بود که برای امسال به همه مدارس ابلاغ خواهد شد.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزير آموزش‌وپرورش افزود: نظام آموزشی ما باید در فعالیت‌های آموزشی و پرورشی شکل گیرد و به همین منظور کانون‌های درون مدرسه‌ای در طول سال تحصیلی فعالیت خود را ادامه خواهند داد و استعدادیابی ورزشی دانش آموزان توسط کانون‌های درون مدرسه‌ای صورت می‌گیرد.

حمیدی افزود: به فدراسیون‌های ورزشی در زمینه استعدادیابی توسط کانون‌ها کمک خواهیم کرد و باید گفت که نظام استعدادیابی باید به خزانه 13 میلیونی آموزش‌وپرورش وصل شود و در هر استان 6 مدرسه تخصصی مجوز صادرشده است که روزانه 6 تا 8 ساعت درس تربیت‌بدنی را تدریس کنند.

وی با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در حوزه سلامت و بهداشت، اظهار کرد: در دانشگاه فرهنگیان درس بهداشت و سلامت پیش بینی شده و هر معملی ۲ ساعت درس بهداشت و سلامت خواهد داشت و ۹ ساعت درس عملی حوزه تربیت بدنی  و سلامت به دوره تحصیل معلمان در دانشگاه فرهنگیان اضافه شده که این دستاورد بزرگی است.

فعالیت ۳۳ هزار دبیر تربیت‌بدنی درسطح مدارس کشور

مجله اینترنتی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author